Arbeids- og kompetanseområde

Har ansvar for eksamensavvikling for følgende utdanninger: 

Institutt for helse- og omsorgsvitskap:

  • Master i klinisk sykepleie
  • Master i sykepleie - kliniske spesialiteter
  • Videreutdanning i sykepleie - kliniske spesialiteter

Institutt for velferd og deltaking:

  • Bachelor i sosialt arbeid (kun emner på trdjeåret i Bergen)
  • Bachelor i vernepleie (kun emner på tredjeåret i Bergen)
  • Master i psykisk helse- og rusarbeid
  • Videreutdanning i helse og velferdsforvaltning

Superbruker i Ouriginal (tidligere Urkund).

Jurist