Seniorkonsulent

Anders Løbø Navarsete

Anders Løbø Navarsete
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-3033

Arbeids- og kompetanseområde

  • Opptak til tresemester og y-veg (med nautikk y-veg)
  • Overflytting (heile HVL)
  • Enkeltemne og enkeltemne PHD
  • Medlem av opptakskontoret si rekrutteringsgruppe. Bistår AKS med ulike oppgåver knytt til rekrutteringsarbeidet, mellom annna statistikk og analysearbeid  (t.d. rekrutteringsundersøkinga).
  • Er hobbyfotograf og bidreg med eigne bilete og fotografering i enkelte samanhengar.
  • Tidlegare tilsett i servicetorget og deretter leiar av servicetorget i HiSF. Har tidlegare hatt delt stilling som studierettleiar og karriererettleiar i karrieresenteret i Sogndal.