Seniorrådgivar

Bernt Humberset Hagen

Arbeids- og kompetanseområde

Rådgivar for digital vurdering

- Brukastøtte for WISEflow: sensur, bruk og utvikling av digitale eksamensformer

- Superbruker WISEflow

- HVL sin kontakt med WISEflow (UNIwise) og med i nasjonal gruppe for endringsønsker for programvaren.

- Opplæring av tekniske vakter og administrative kollegaer.