Seniorkonsulent

Mildrid Dahlberg

Mildrid Dahlberg
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M5-18

Arbeids- og kompetanseområde

Tilknytta fakultet for helse og sosialvitskap. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av eksamen for Ph.d.-studium i helse, funksjon og deltakelse, master klinisk fysioterapi, master samfunnsarbeid, master sosialvitenskap, master healthy ageing and rehabilitation, vestibulære sykdommer, klinisk radiografi og ISTEP (International studies on older adult care).

Hovedansvar for saksbehandling av tilretteleggingssøknader og særordninger ved eksamen for studenter ved helse og sosialfaglig studieretning og toppidrettsstudenter, Bergen. 

Hovedansvar for skuleeksamen, heimeeksamen og muntleg eksamen i bachlor fysioterapi og bachelor radiografi. 

Tillitsvalgt Samfunnsviterne/Akademikerne ved HVL.

Medlem av Læringsmiljøutvalget LMU. LMU sikrer at læringsmiljøet vert utforma etter prinsipp om universell utforming, og legg til rette for eigna individuell tilrettelegging der det er nødvendig.

Kompetanse: Studieadministrasjon, Felles studentsystem (FS), offentlig forvaltning, saksbehandling og eksamensrådgivning.