Lillian Henjum
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-3035

Arbeids- og kompetanseområde

Hovudansvar for eksamensgjennomføringa for

  • FIN ved campus Sogndal (alle emne)
  • FHS ved campus Sogndal (barnevern, vernepleie og vidareutdanningar (ikkje sosialt arbeid))
  • Bachelor i vernepleie Sogndal/Bergen/Haugesund, heiltid og deltid

Anna studieadministrativ sakshandsaming

(Bachelor i Sosialt arbeid - ta gjerne kontakt med kollegaen min Espen Andre Torp / eksamen@hvl.no)