Rådgivar

Håkon Drabløs

Arbeids- og kompetanseområde

Koordinator og eksamensansvarlig for FLKI. Hovedansvar for FS, vitnemål/kvalifikasjoner og eksamensplanlegging.