Førstekonsulent

Haakon Mario Heimly

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg jobber til daglig i Servicetorget v. campus Sogndal.

- Servicetorget er førstelinjetjenesten til HVL, og her er du alltid velkommen! 


I 3.etg finner du skranken hvor vi jobber med informasjon & brukerstøtte, primært rettet mot studentene, men også for ansatte og besøkende på campus.


Sammen med resten av ST-laget, bemanner jeg sentralbordet til HVL, samt styrer med andre ting som:

- Produksjon & administrasjon av adgangskort
- Diverse studieadministrativ saksbehandling
- Parkeringstillatelser (ikke for studenter)
- Infoskjermene rundt om på campus
- Kontorrekvisita & lagerføring 


Mer informasjon om Servicetorgene til HVL: 
https://www.hvl.no/om/servicetorget/

Vi hjelper deg gjerne med generelle studieadministrative spørsmål, så det er bare å komme innom oss i 3.etg. 


Bakgrunn og kompetanse:
Tidligere har jeg jobbet som freelance prosjektleder for en rekke arrangementer, deriblant både konserter og mer omfattende turné & festival prosjekter (i Norge, men mest i Europa). 

Her har jeg jobbet med forskjellige ansvarsområder som:
- Tekniskproduksjon 
- Artist & DJ booking
- Bemanning & ledelse
- Arrangementskoordinering & konseptutvikling 

Denne kompetansen er kjekk å ha som førstekonsulent v. HVL's førstelinjetjeneste, da jeg er godt vant til å løse forskjellige problemstillinger, raskt, effektivt og på en ryddig / oversiklig måte.