Rådgivar

Hanne Kjersti Hagen

Arbeids- og kompetanseområde

Eining for eksamen

Teamkoordinator FHS-teamet

 • Koordinerer eksamensteamet som jobbar opp mot Faktultet for helse- og sosialvitskap (alle campus)
 • Eksamensplan FHS (alle campus)
 • Kontaktpunkt mellom eksamen og FHS fak./adm. 

Ansvar for administrasjon av eksamen ved:

 • Bachelor i ergoterapi
 • Master i jordmorfag + Påbygg jordmorfag
 • Master i kunnskapsbasert praksis i helsefag
 • Master og videreutdanning i Familieterapi og relasjonelt arbeid
 • Videreutdanning i E-helse 

Andre ansvarsområder:

 • Overordna ansvar for klagegruppa, som sakshandsamar klage på karakter
 • Klagehandsaming - primært FHS
 • Kvalifikasjonar, vitnemål, og autorisasjonar - alle helseutdanningar, inkl. Bioingeniør.
 • Superbrukar WISEflow [under opplæring]
 • Excel
 • [Arkivering]