Avdeling for kommunikasjon

Avdelinga legg til rette for at HVL er ein synleg og attraktiv institusjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og arbeider for effektiv kommunikasjon internt og eksternt.

bilde av Svein Ove Eikenes

Svein Ove Eikenes

Avdelingsleiar

bilde av Helge Olsen

Helge Olsen

Nestleiar

Prorektor for regional utvikling Geir Kåre Resaland har det overordna ansvaret for kommunikasjon ved HVL.

I presserommet vårt finn du pressekontaktar, pressefoto og ekspertar på ulike forskingsfelt.