Avdeling for kommunikasjon

Avdelinga legg til rette for at HVL er ein synleg og attraktiv institusjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og arbeider for effektiv kommunikasjon internt og eksternt.

Prorektor for regional utvikling Geir Kåre Resaland har det overordna ansvaret for kommunikasjon ved HVL.

Svein Ove Eikenes er avdelingsleiar for Avdeling for kommunikasjon.

I presserommet vårt finn du pressekontaktar, pressefoto og ekspertar på ulike forskingsfelt.