Presserom

Høgskulen på Vestlandet (HVL) har 16 000 studentar og 1800 tilsette fordelt på fem campus – i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

HVL er ein viktig aktør for innovasjon og framtidig verdiskaping på Vestlandet. Vi har ambisjonar om å bli eit universitet med ein profesjons- og arbeidslivsretta profil. Dette inneber at vi byggjer opp solide fag- og forskingsmiljø som skal sette spor både nasjonalt og internasjonalt. 

Nøkkeltal for HVL

Meir om HVL

Bilde

Bruk gjerne våre pressebilde, men hugs å merke dei med namnet på fotografen.

Ta gjerne kontakt med oss om du har du behov for andre bilde.