Finn ein forskar

Er du på utkikk etter ein forskar på eit aktuelt tema?

Ekspertliste for aktuelle tema

Helse og omsorg

Vaksiner

Karl Albert Brokstad - professor
Ekspertområde: Influensa - immunitet og vaksiner, COVID 19 - immunologi
Medlem av Bergen Covid-19 Research Group. 
E-post: karl.albert.brokstad@hvl.no Mob: 988 43 314

Astrid Synnøve Litland - førsteamanuensis og helsesjukepleiar
Tlf55 58 59 25 / E-post: Astrid.Synnove.Litland@hvl.no

Ragnhild Sollesnes - førstelektor
Ekspertområde: Barn og unges helse, reproduktiv helse, helsefremming i livsløpsperspektiv. 
E-post: Ragnhild.Sollesnes@hvl.no Tlf55 58 78 33

Hygiene, hygienetiltak, sykepleie

Grethe Dåvøy - førstelektor
Ekspertområde: Operasjonssykepleier, hygiene - personlig og i huset, hygiene adferd.
Tlf: 414 20 969 / E-post: Grethe.Davoy@hvl.no 

Michael Andrè Helnes Mortensen - stipendiat
Ekspertområde: intensivsykepleie, sykepleierstudentene sin rolle.
Tlf: 916 20 652 / E-post: Michael.Andre.Helnes.Mortensen@hvl.no 

Svangerskap, fødsel og amming

Barsel og svangerskap:  

Eline Skirnisdottir Vik - stipendiat
Ekspertområde: svangerskap, fødsel, barsel.
Tlf: +47 55 58 58 40 / E-post:Eline.Skirnisdottir.Vik@hvl.no 

Fødande og barsel:   

Anne Britt Vika Nilsen - førsteamanuensis
Ekspertområde: kvinner og omsorgsrollen, jordmorfag.
E-post: Anne.Britt.Vika.Nilsen@hvl.no /  Tlf: +47 55 58 56 28 /  Mobil: 90 98 38 30

Vigdis Aasheim - Fagseksjonsleiar og førsteamanuensis
Ekspertområde:
fødselsutfall blant innvandrerkvinner, leder forskningsprosjektet: Svangerskaps- og fødseskomplikasjoner i forhold til mors fødeland.
E-post: Vigdis.Aasheim@hvl.no / Tlf: +47 55 58 56 47  

Fødsel, fosterovervaking, simulering, studentaktive læringsformer: 

Katrine Aasekjær - førstelektor
Tlf+47 55 58 55 54 / Epost: Katrine.Aasekjer@hvl.no 

Fødsel og migrasjon, gravide innvandrarkvinner 

Eline Skirnisdottir Vik - Stipendiat
t
lf+47 55 58 58 40 / E-post: Eline.Skirnisdottir.Vik@hvl.no 

Vigdis Aasheim - Fagseksjonsleiar og førsteamanuensis
Ekspertområde:
fødselsutfall blant innvandrerkvinner, leder forskningsprosjektet: Svangerskaps- og fødseskomplikasjoner i forhold til mors fødeland.
E-post: Vigdis.Aasheim@hvl.no / Tlf: +47 55 58 56 47

Ammeråd: 

Eline Skirnisdottir Vik - Stipendiat
t
lf+47 55 58 58 40 / E-post: Eline.Skirnisdottir.Vik@hvl.no 

Tone Kringeland - Dosent
E-post / T
lf: +47 52 70 27 27 

Folkehelse, livsstil, trening, talentutvikling

Folkehelse, trening:

Hilde Stokvold Gundersen - førsteamanuensis
Ekspertområder: Trening, prestasjonsutvikling, talentutvikling, selektering i barneidretten
Mob: 412 98 517 / Epost: Hilde.Stokvold.Gundersen@hvl.no

Frøydis Hausmann - førstelektor
Ekspertområder: Fysisk aktivitet i folkehelsearbeidet, trening, treningssenter, mosjonsidrett.
Mob: 909 59 017 / E-post: Froydis.Hausmann@hvl.no

Vidar Andersen - førsteamanuensis
Ekspertområder: Trening utenfor treningssenter/hjemmetrening
Mob: 975 31 43 / Epost: Vidar.Andersen@hvl.no

Folkehelse, sykdommer:

Tone Kringeland tlf: 52 70 27 27 / E-post: tone.kringeland@hvl.no 

Eva Langeland tlf: 55 58 78 69 / E-post: eva.langeland@hvl.no

John Roger Andersen mob: 482 78 186 E-post: john.andersen@hvl.no

Overvekt/fedme:  

Linn Marie Sørbye 
Ekspertområder: Forebygging av fedme
Tlf: 55 58 58 68 / Mob: 470 57 201 / E-post: Linn.Marie.Sorbye@hvl.no 

John Roger Andersen - professor
Ekspertområder: Forebygging og behandling av fedme/fedmekirurgi 
Mob: 482 78 186 / E-post: john.andersen@hvl.no

Eli Natvik - førsteamanuensis
Ekspertområder: oppfølging etter fedmekirurgi, og psykososiale aspekt ved behandlinga.
Tlf: +47 57 67 61 10 / E-post: Eli.Natvik@hvl.no

Seksuell helse:

Agnes Cecilie Wilhelmsen Giertsen - høgskulelektor
Ekspertområder: Helse barn og ungdom, seksuell helse, psykisk helse.
Tlf: 55 58 57 75/ 
E-post: Agnes.Cecilie.Wilhelmsen.Giertsen@hvl.no 

Psykisk helse, samliv, familie, ensomhet

Roger Ekeberg Henriksen - førsteamanuensis
Ekspertområder: Sammenheng mellom sosiale relasjoner, stress og helse. Ensomhet, sjenerthet, parforhold og samlivskvalitet
Mob: 915 29 040 / E-post: Roger.Ekeberg.Henriksen@hvl.no

Frode Thuen - professor
Ekspertområder: Psykisk helse, samliv
Tlf: 55 58 72 03 / Mob: 91 31 11 83 / E-post: Frode.Thuen@hvl.no

Lennart Lorås - professor
Ekspertområder: Familieterapi, parterapi, familieforhold – kommunikasjon, sosialfag, rus og psykisk helsevern
mob: 984 22 113 / E-post: Lennart.Loras@hvl.no 

Kristine Berg Titlestad - førsteamanuensis
Ekspertområder: Etterlatte etter narkotikarelatert død, oppfølging av barn med alle former for autisme
Mob: 92 60 14 00 / Tlf: +47 55 58 55 61 / E-post: Kristine.Berg.Titlestad@hvl.no

Kunnskapsoversikt innen helseforskning

Hans Lund mob: 902 50 358 / E-post: hans.lund@hvl.no 

Nina Rydland Olsen mob: 413 13 204 / E-post: Nina.Rydland.Olsen@hvl.no 

Eldreomsorg

Anette Fagertun - førsteamanuensis
Ekspertområder: flerkulturelt stabsfellesskap på sykehjem, organisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene, helsepolitikk.
Mob: 958 29 991  / E-post: Anette.Fagertun@hvl.no 

Frode Fadnes  Jacobsen - professor
Ekspertområder: norske sykehjem under pandemien, organisering av helse- og omsorgstjenester i kommunane i et nasjonalt og internasjonalt sammenliknende perspektiv
Tlf: 55 58 72 12 / E-post: Frode.Fadnes.Jacobsen@hvl.no

Oddvar Førland - professor
Ekspertområder: sykehjem, palliativ omsorg, hjemmesykepleie, hjemmetjenester, rehabiliteringstjenester i kommunene, kvalitet i tjenestene.
Tlf: 55 58 75 14 / Mob: 94887055 E-post: Oddvar.Forland@hvl.no

Malin Knutsen Glette - førsteamanuensis
Ekspertområder: Reinnleggelser i kommunehelsetjenesten og sykehus, samhandling mellom primærhelsetjenesten og sykehus.
Tlf: 52 70 26 28 / Mob: 99 29 16 56 / E-post: malinknutsen.glette@hvl.no

Ellen Johanne Svendsbø 
Ekspertområder: Pårørende til personer med Alzheimer's og andre diagnoser av syndromet demens.
Tlf: 53 49 14 61 / Mob: 48 12 27 34 / E-post: ellen.svendsbo@hvl.no

Kontorutforming og heimekontor

Kontorutforming og heimekontor

Ane Kjellaug Brekke Gjerland - prosjektleiar
Forskningsfelt: Kontor/arbeidsplassutforming og heimekontor
E-post: Ane.Kjellaug.Brekke.Gjerland@hvl.no Tlf: +47  570 02 154

Skule

Skolemåltid og mat i barnehagen

Eli Kristin Aadland - førsteamanuensis
Ekspertområde: Mat- og helsefaget, effekt av å spise fisk, måltid i skolen. 
Mob: 91 60 15 56 / E-post: Eli.Kristin.Aadland@hvl.no

Eldbjørg Fossgard - professor emeritus 
Ekspertområde: Skolemåltid – spisemiljø, elevers erfaringer og ønsker for skolelunsjen, erfaringer med skolemåltid fra andre land.
Mob: 98 89 45 46 /E-post: eldbjorg.fossgard@hvl.no

Bodil Bjørndal - førsteamanuensis
Ekspertområde: Skulemåltid og korleis det kan verke inn på ernæring og sosial utjamning, kosthold og overvekt og risikofaktorar for hjarte- og karsjukdom.
Mob: 55 58 70 56/ E-post: Bodil.Bjorndal@hvl.no

Digitale klasserom og e-læring

IKT-pedagogikk/e-læring/innovativ bruk av digital undervisning:

Aslaug Grov Almås - førsteamanuensis 
Ekspertområder; IKT i grunnskolelærerutdanning, IKT i pedagogisk praksis
Hvordan undervise ved hjelp av digitale verktøy på en god pedagogisk måte.
E-post: aslaug.almas@hvl.no, tlf: 53 49 15 20 

Anders Grov Nilsen - førstelektor
Ekspertområde: e-læring og pedagogisk bruk av IKT
E-post: anders.nilsen@hvl.no /Tlf: 53 49 15 11/ Mob: 482 40 576

Oded Ben-Horin - professor og instituttleder Institutt for kunstfag
Ekspertområde: Kreativitet i skolen, jazzmusikk, vitskapsinspirert musikk, digitalt undervisningssamarbeid på tvers av landegrenser.
E-post: Oded.ben@hvl.no Tlf: +47 53 49 14 56/ 468 41 978

Skule og lærarutdanning

Linda Moen Rebni - høgskulelektor
E-post: Linda.Moen.Rebni@hvl.no /Tlf: 958 90 096

Herner Sæverot - professor
e-post: Herner.Severot@hvl.no, tlf: +47 416 16 182

Tobias Werler - professor
E-post: Tobias.Christoph.Werler@hvl.no / Tlf: +47 400 66 220

Geir Kåre Resaland - professor
Ekspertområde: Skole, fysisk aktiv læring, SEFAL
E-post:Geir.Kare.Resaland@hvl.no / Tlf: +47 416 21 333

Kreativitet og kunstfag

Oded Ben-Horin - professor og instituttleder Institutt for kunstfag
Ekspertområde: Kreativitet i skolen, jazzmusikk, vitskapsinspirert musikk, digitalt undervisningssamarbeid på tvers av landegrenser.
E-post: Oded.ben@hvl.no Tlf: +47 53 49 14 56/ 468 41 978

Nynorsk og bokmål i grunnskule og vidaregåande

Eli Bjørnhusdal  - professor
Ekspertområder: språkpolitikk med særleg vekt på nynorsk/bokmål, norsk språk i grunnskulen, nynorsk og bokmål i lærarutdanninga, politikk for og opplæring i mindretalsspråk generelt.
E-post: Eli.Bjorhusdal@hvl.no / Tlf: 57 67 60 11

Janne Sønnesyn - stipendiat
Ekspertområde: unge sine skriftspråksval
E-post: Janne.Sonnesyn@hvl.no / Tlf: 57 67 61 56

Jorunn Simonsen Thingnes - førsteamanuensis
Ekspertområde: språkpolitikk (nynorsk/bokmål, norsk/engelsk, samisk), språk i grunnutdanning og i akademia
E-post: Jorunn.Simonsen.Thingnes@hvl.no

Utdanning

Kristine Berg Titlestad - førsteamanuensis
Ekspertområder: praksis i utdanning
Mob: 92 60 14 00 / +47 55 58 55 61 / E-post: Kristine.Berg.Titlestad@hvl.no

Barnehage

Barnehagebarn

Elin Eriksen Ødegaard - professor 
Ekspertområde: Senterleder for BARNkunne - Senter for barnehageforskning 
E-post: Elin.Eriksen.Odegaard@hvl.no / Tlf: 902 37 501. 

Lek og læring i friluftsliv

Eivind Aadland - professor 
Ekspertområde: Barnehagebarn, friluftsliv, lek og aktiviteter inne og ute
e-post: Eivind.Aadland@hvl.no, tlf: 476 23 461

Liv Torunn Grindheim - professor
Ekspertområde: barnehagebarn, friluftsliv, lek og aktiviteter inne og ute
E-post: Liv.Torunn.Grindheim@hvl.no /Tlf: +47 55 58 59 35 

Tilvenning i barnehage

Johanna Birkeland - professor 
Ekspertområde: Tilvenning i barnehage, samarbeid med foreldre
E-post: Johanna.Birkeland@hvl.no / Tlf: +47 55 58 59 35 

Barnevern og sosialt arbeid

Barnevern og sosialt arbeid

Barnevern:

Øyvind Samnøy Tefre - Høgskulelektor
Ekspertområder: adopsjon
E-post: Oyvind.Samnoy.Tefre@hvl.no Tlf: 55 58 78 36

Kjersti Alsaker – Professor
Ekspertområder: vold i nære relasjoner, livskvalitet, etikk
E-post: Kjersti.Alsaker@hvl.no Tlf: 920 89 489

Julia Vigdal Esperås - Høgskulelektor
Ekspertområde: samanhengen mellom helikopterforeldre og angst/depresjon
E-post: julia.vigdal.esperas@hvl.no Tlf: 970 08 868

Tone Jørgensen - Førsteamanuensis
Ekspertområde: Avgjerdsprosessar, kunnskapgrunnlag og makt i barnevernet, barns medverknad i barnevernet
E-post: tone.jorgensen@hvl.no Tlf: 99 160 259 

Berit Marie Njøs - Høgskulelektor
Ekspertområde: barns medverknad i barnevernet, barn som veks opp i fattigdom
E-post: berit.njos@hvl.no Tlf: 57 67 62 65

Sandra Opheim – Fagseksjonsleiar for barnevern
Ekspertområde: Ungdom og rus, rusmiddelbruk i bygdekontekst, omsetnad av illegale rusmidlar i vennenettverk.
E-post: sandra.opheim@hvl.no Tlf: 91710801

Hege Sundt - Høgskulelektor
Ekspertområder: Fosterhjem, samvær mellom fosterbarn og familien, gjenforening/ barn som flytter tilbake til foreldrene, barns medvirkning i barnevernet
E-post: hege.sundt@hvl.no Tlf: 918 17 814 

Milfrid Tonheim - Professor 
Ekspertområder: beslutningsfatting, fosterhjem, barn og unge med migrasjonsbakgrunn, barn rammet av krig og konflikt
E-post: Milfrid.Tonheim@hvl.no Tlf: 416 22 079

Merete Tunestveit – Førsteamanuensis
Ekspertområde: Barns medverknad i barnevernet.
E-post: merete.tunestveit@hvl.no Tlf. 57676171

Ingunn Barmen Tysnes - Førsteamanuensis
Ekspertområder: barnevernsinstitusjon, tvang, ettervern, ungdom
E-post: Ingunn.Barmen.Tysnes@hvl.no Tlf:  55 58 78 66 Mob: 92 01 41 14

Vibeke Samsonsen - Førsteamanuensis
Ekspertområder: barnevernets undersøkelse, mediedebatt, høy grad av foreldrekonflikt
E-post: Vibeke.Samsonsen@hvl.no Tlf: 465 25 746

 

Ungdomssosiologi/pandemiens innvirkning på ungdom:

Irina Pavlova – Høgskolelektor
Ekspertområde:  ungdommers inntog på arbeidsmarkedet
E-post: Irina.Pavlova@hvl.no, Tlf: 57 67 63 64, Mob: 415 43 146

Roger Hestholm – Førsteamanuensis
E-post: Roger.Hestholm@hvl.no
Tlf: +47 57 67 62 68, Mob: 993 96 356

Rus, forebygging og behandling

Svanaug Fjær - Instituttleder Velferd og deltaking.
Ekspertområder: Ruspolitikk, folkehelse, tjenesteorganisering
E-post: Svanaug.Fjer@hvl.no  Tlf: 918 89 744

Lillian Bruland Selseng - Førsteamanuensis
Ekspertområder: Rusforskning, sosialt arbeid
E-post: Lillian.Bruland.Selseng@hvl.no Tlf: 924 47 113

Sonja Mellingen - Førsteamanuensis
Ekspertområder: Alkoholbruk og samlivskvalitet for førstegangsforeldre; rusavhengighet og psykiske lidelser. 
E-post: Sonja.Mellingen@hvl.no Tlf: 415 19 736

Nav, arbeidsinkludering, barnefattigdom

Kjetil Grimastad Lundberg- Professor 
Ekspertområder: Barnefattigdom/ lavinntektsfamilier, samarbeid mellom velferdstjenester, arbeidsinkludering og brukererfaringer.
E-post: kjetil.grimastad.lundberg@hvl.no Tlf: 55 58 70 45 

Liv Grethe Kinn - Professor 
Ekspertområder: Brukererfaringer av jobbmestrende oppfølging innen psykisk helsetjeste, Individuelle jobbstøtte (IPS), Fontenehus-/klubbhus-modellen
E-post: liv.grethe.kinn@hvl.no Tlf: 55 58 56 23

Ingrid Voll - Førstelektor
Ekspertområder: Arbeidslinjen og brukererfaringer i NAV, arbeidsinkludering, profesjonsutøvelse og kompetanse i NAV. 
E-post: Ingrid.Voll@hvl.no Tlf: 986 90 342 

 Sikkerheit til havs

Navigasjon, skipssikkerhet, skipstrafikk

Johanne Marie Trovåg 
EkspertområderSkipstrafikk og skipssikkerhet, navigasjon. (Helge Ingstad-ulykken) Maritim næring: offshore-krise, sysselsetting, arbeidsmarked for maritimt utdannede.  
Mob91 37 26 53 / E-post: johanne.trovag@hvl.no 

Margareta Holtensdotter Lutzhoft
Ekspertområder: autonome skip/førerløse skip med fokus på menneskelige faktorer, menneskesentret design. 
Mob: 947 93 796 / E-post: Margareta.Holtensdotter.Lutzhoft@hvl.no

Sigmund Simonsen - professor
Ekspertområder: Skipssikkerhet og maritimt regelverk, f.eks. plikter og ansvar mht. Helge-Ingstad-ulykken og andre sjøulykker, piratangrep og terrorsikring av skip, Forsvarets rettslige handlingsrom, både nasjonalt (f.eks. suverenitetshevdelse i Norge) og internasjonalt (f.eks. deltakelse i Irak og andre operasjoner). 
Mob: 959 04 343 / E-post: Sigmund.Simonsen@hvl.no

Johnny Nordahl Berentzen
Ekspertområder: Skipstrafikk og skipssikkerhet, navigasjon. Helge Ingstad-ulykken. Tankfart generelt og med spesielt fokus på LPG og LNG transport . Lokal ferge og passasjer fart. Radio kommunikasjon til sjøs, samarbeid i broteam og ombord generelt.
Mob: 900 54 887/ E-post:  Johnny.Berentzen@hvl.no

 

Evakuering cruiseskip og passasjerskip

Helle Asgjerd Oltedal - professor
Ekspertområder: evakuering av passasjerskip/ cruiseskip i arktiske strøk, sikkerhetsledelse til sjøs, den menneskelige komponenten i sikkerhet på skip. (Uttaler seg ikke om tekniske sider ved skipssikkerhet).
Mob: 938 26 187 / E-post: Helle.Oltedal@hvl.no

Piratangrep, terrorsikring av skip

Sigmund Simonsen - professor
Ekspertområder: Skipssikkerhet og maritimt regelverk, f.eks. plikter og ansvar mht. Helge-Ingstad-ulykken og andre sjøulykker, piratangrep og terrorsikring av skip, 
Forsvarets rettslige handlingsrom, både nasjonalt (f.eks. suverenitetshevdelse i Norge) og internasjonalt (f.eks. deltakelse i Irak og andre operasjoner). 
Mob: 959 04 343 / E-post: Sigmund.Simonsen@hvl.no

Klima og miljø

Skred og geofare

Stein Bondevik - Professor
Ekspertområde: Utløysing av jordskred, spor etter tsunamiar
E-post: stein.bondevik@hvl.no, mob: 473 37 623

Denise Christina Ruther - Førsteamanuensis
Ekspertområde: Skredprosessar, skredfarevurdering, geofare, sedimentologi
E-post: denise.christina.ruther@hvl.no, mob: 966 93 575

Isbreer

Jacob Clement Yde - professor
Ekspertområder: Breer, kvartærgeologi og klima.
Tlf: 57 67 62 33 / E-post: jacob.yde@hvl.no

Mette Kusk Gillespie - førsteamanuensis
Ekspertområder: Geofysikk, bredynamikk, brehydrologi
Tlf: 57 67 76 41 / E-post: Mette.Kusk.Gillespie@hvl.no

Landskap, økologi og biologisk mangfald

Inger Auestad - førstamanuensis
Ekspertområde: Restaurering av kulturlandskap og kulturmiljø (særleg etablering av artsrik eng), restaurering etter kraftutbygging i fjellet, bruk av vill vegetasjon i hagar, vegkantar og andre urbane grøntområde, invaderande framande artar, korleis klimaendringar påverkar blåbær og andre artar i skogen.
Mob: 906 15 206 / E-post: inger.auestad@hvl.no

Stein Joar Hegland - professor
Ekspertområde: Pollinering og samspelet mellom insekt (til dømes humler) og ville plantar eller frukt- og bærplantar, effektar av klimaendringar på økosystema, beiteøkologi (hjort og insekt sin påverknad på blåbærplantar og vegetasjon i skog.
Mob: 469 62 372 / e-post: stein.joar.hegland@hvl.no

Knut Rydgren - professor
Ekspertområde: Korleis naturen kjem seg etter den har vore forstyrra etter naturlege eller menneskelege inngrep (slik som kraftutbyggingar i fjellet), mose og korleis den responderer på forstyrringar, etasjemosens sexliv.
Mob: 482 85 043 / E-post: knut.rydgren@hvl.no

Marianne Nilsen - førsteamanuensis
Ekspertområde: Korleis bevare og forvalte biologisk mangfald i fjord og hav, dyr i havbotnen eller sedimenta, økosystem i fjordane, påverkad og biologiske effektar av ulike typar ureining og klimaendringar i havet (på marine artar, populasjonar, bestandar og økosystem).
Mob: 412 74 918 / E-post: marianne.nilsen@hvl.no

Arealplanlegging og byutvikling

Arealplanlegging og byutvikling

Akkelies van Nes - professor
Ekspertområder: Byutvikling og fysisk utforming av bybildet
Tlf: 55 58 76 64 / E-post: Akkelies.van.Nes@hvl.no

Carolyn Ahmer - førsteamanuensis
Ekspertområder: Fysisk planlegging, arkitektur, kulturminnevern og universell utforming.
Tlf: 55 58 71 15 / E-post: Carolyn.Ahmer@hvl.no

Wendy Guan Zhen Tan - førsteamanuensis
Ekspertområder: Transportplanlegging, bærekraftig mobilitet, gangfelt, områdeutvikling og medborgerskap, strategisk og regional planlegging.
Tlf: 55 58 70 08 / E-post: Wendy.Guan.Zhen.Tan@hvl.no

Økonomi

Økonomi, arbeid, velferd og bank

Liv Aileen Osland - Professor i samfunnsøkonomi
Ekspertområder: samfunnsøkonomi, regionalutvikling. Har sett på boligmønstre og utvikling av boligpriser.
E-post: liv.osland@hvl.no Tlf: 52 70 27 68, Mob: 911 20 803

Inge Heldal Thorsen - Professor i regionaløkonomi
Forsker på regionalutvikling: pendling, flyttestrømmer, arbeidsmarkeder, boligmarkedet og evaluering av investeringer i transportinfrastruktur.
E-post: Inge.Heldal.Thorsen@hvl.no Tlf: 52 70 27 65, Mob: 976 15 582

Henrik Lindegaard Andersen - Førsteamanuensis
Ekspertområder: arbeidsmarkedsøkonomi, velferd
E-post: Henrik.Lindegaard.Andersen@hvl.no  Mob: 923 45 700

Jørn Inge Halvorsen - Førsteamanuensis
Ekspertområder: Banksektoren
E-post: Jorn.Inge.Halvorsen@hvl.no Mob:  416 11 857

Johannes Idsø
Ekspertområder: Regionaløkonomi, økonomi og energiproduksjon, økonomi og fiskeoppdrett, bedriftsøkonomisk analyse
E-post: johannes.idso@hvl.no 

Historie, sosiologi og samfunnsfag

Historie

Pål Berg Svenungsen, mobil: 416 51 747, e-post: pal.berg.svenungsen@hvl.no
Ekspertområde: Vikingtid, korstog, skandinavisk og ejuropeisk mellomalder, politisk kultur i mellomalderen, historiografi, historiebruk, mikrohistorie, digital historieundervisning

Knut Øyangen, mobil: 988 78 847, e-post: knut.einar.utnes.oyangen@hvl.no
Ekspertområde: Pirathistorie, slavehandel, imperium, barndommens historie, global historie, amerikansk politisk historie, 1700-talet, økonomisk historie

Yngve Nilsen, mobil: 404 78 103, e-post: yngve.skjerseth.nilsen@hvl.no
Ekspertområde: Norsk klimapolitikks historie, energihistorie, næringslivs-/bedriftshistorie, kunnskapshistorie, fagforeiningshistorie, moderne norsk historie

Sosiologi og samfunnsfag

Anette Fagertun, mob: 958 29 991, e-post: Anette.Fagertun@hvl.no 
Ekspertområde: Arbeid og sosial ulikhet, kjønn og klasse

Roger Hestholm, mobil: 993 96 356, e-post: roger.hestholm@hvl.no
Ekspertområde: Sosial klasse, kultursosiologi, akademisk kunnskap og kultur, sosial samhandling, menneskekroppens sosiologi og historie, sosialisering, oppvekst, ungdom og utdanning

Irina Pavlova, mobil: 415 43 146, e-post: irina.pavlova@hvl.no
Ekspertområde: Ungdomsmobilitet i Europa (arbeidsmobilitet, elev- og studentutveksling), internasjonalisering i utdanning og arbeid, praksis i displinfag, arbeidsrelevans i høgare utdanning, aktivt medborgarskap (kreative metodar)

Bård Rydland Aaberge, mobil: 407 85 381, e-post: bard.aaberge@hvl.no
Ekspertområde: Urfolk i Australia (Kuku Ylanji), samspelet mellom draum og kosmologi, tradisjonell kunnskap i møte med modernitet

Lars Gjelstad, mobil: 918 19 250, e-post: lars.edvin.gjelstad@hvl.no
Ekpsertområde: Kultur, identitet, konsum, undgomskultur og globalisering, utdanning, yrkesfag, arbeidsliv og velferd, kjønn, generasjon, by-land

Teknologi og ansvarlig innovasjon

Datasikkerhet

Pål Ellingsen - Assisterande instituttleiar

Ekspertområde: Programvaretryggleik, programmering, kodeteori

E-post: Pal.Ellingsen@hvl.no / Mob: 90078958

Smarte byer, kunstig intelligens

Reza Arghandeh - professor
Ekspertområder: smarte byer, kunstig intelligens, smart grid, analyser av satelittbilder.
E-post: reza.arghandeh@hvl.no / Tlf: +47 55 58 71 95

Alexander Selvikvåg Lundervold - førsteamanuensis
Ekspertområder: maskinlæring og kunstig intelligens, bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten, tverrfaglig undervisning for ingeniører og medisinere, medisinsk bildeanalyse.
E-post: alexander.selvikvag.lundervold@hvl.no / Mob: 959 31 335

Datateknologi innen helse

Ilker Meric - førsteamanuensis
Ekspertområder: partikkelterapi, Monte Carlo-metoder, sensorer og sensorutvikling, dataanalyse. Leder nå prosjekt om å utvikle et kamera som skal sikre en bedre strålebehandling av kreftpasienter.
E-post: ilker.meric@hvl.no / Mob: 932 93 775 

Alexander Selvikvåg Lundervold - førsteamanuensis
Ekspertområder: maskinlæring og kunstig intelligens, bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten, tverrfaglig undervisning for ingeniører og medisinere, medisinsk bildeanalyse.
E-post: alexander.selvikvag.lundervold@hvl.no / Mob: 959 31 335

Automasjon

Marcin Fojcik - dosent
Ekspertområde: Pedagogiske metodar innanfor programmering, korleis maskiner kommuniserer med kvarandre og med menneske, best mogleg bruk av slike kommunikasjonssystem, produksjonssystem (slik som fabrikkautomasjon og datakommunikasjon i fabrikkar), pedagogiske metodar innanfor STEM-faga (naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk), velferdsteknologi (smart utstyr, pasienttryggleik, kunstig intelligens i diagnostikk), berekraftig utvikling i industri og utdanning
Mob: 917 90 947 / E-post: marcin.fojcik@hvl.no

Robotikk og digitalisering

Erik Kyrkjebø - førsteamanuensis
Ekspertområde: robotikk (robotar versus menneske på arbeidsplassen, robotar som hjelp i helsevesenet), digitalisering i næringslivet (behovet for digitalisering, korleis ta i bruk data på nye måtar):
Mob: 930 59 349 / E-post: erik.kyrkjebo@hvl.no

Mobilapplikasjoner

Volker Stolz - professor
Ekspertområde: programvareteknikk, mobilapplikasjoner.
Tlf: 55 58 75 86 / e-post: Volker.Stolz@hvl.no

Nettverk og automasjon

Marcin Fojcik - dosent
Ekspertområde: Pedagogiske metodar innanfor programmering, korleis maskiner kommuniserer med kvarandre og med menneske, best mogleg bruk av slike kommunikasjonssystem, produksjonssystem (slik som fabrikkautomasjon og datakommunikasjon i fabrikkar), pedagogiske metodar innanfor STEM-faga (naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk), velferdsteknologi (smart utstyr, pasienttryggleik, kunstig intelligens i diagnostikk), berekraftig utvikling i industri og utdanning.
Mob: 917 90 947 / E-post: marcin.fojcik@hvl.no

Brannsikkerhet

Brannsikkerhet

Torgrim Log - professor i brannsikkerhet og HMS
Ekspertområder: Lyng-, gress og skogbrann, brann i historiske bygninger, tunnelbrann, industribranner og -eksplosjoner. Forskningsprosjekt storbrann: https://www.hvl.no/forsking/gruppe/storbranner/
Mob: 900 50 001 / E-post: Torgrim.Log@hvl.no

Arjen Kraaijeveld -  førstelektor og brannmann
Ekspertområde: Brannspredning, materialfuktighet, tunellbrann, brannsikkerhet
Mob: 994 78 496 / E-post: Arjen.Kraaijeveld@hvl.no

Bjarne Christian Hagen, førsteamanuensis i brannsikkerhet og HMS
Ekspertområder: Brannsikkerhet, ulmebrann, intervjuet ifbm brann i parkeringshuset på Sola Lufthavn. Tek del i forskningsprosjekt om brannsikkerhet blant sårbare grupper. 70 prosent av de som dør i brann i dag tilhører sårbare grupper dvs: eldre og personer som sliter med rus og psykiske problemer.
Mob: 975 03 578 / E-post: bjarne.hagen@hvl.no

Spør gjerne ein av presskontaktane våre dersom du treng hjelp!