Førsteamanuensis

Gro Hege Saltnes Urdal

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på og underviser i emner knyttet til norsk tegnspråk, tolking og utdanning av tolker. Jeg er interessert i hvordan intersubjektivitet/felles forståelse skapes i tolkede situasjoner, og hvordan tolkeutdanning og tolkeprofesjon påvirker og påvirkes av hverandre og av samfunnet ellers. I perioden 2021-2025 leder jeg, sammen med Benjamin Anible, forskningsprosjektet DEPICT der vi undersøker hvordan avbilding brukes i tegnede språk, og i tolkesituasjoner, for å fremme inkludering og kommunikasjon.

Tegnspråk og tolking, tolking i offentlig sektor

Underviser i

Tolking til og fra norsk tegnspråk

Tolking, ledsaging og beskrivelse for døvblinde

Arbeid med bacheloroppgave

Tolkeetikk

Forskar på

 • DEPICT - bruk av avbilding i tolkede situasjoner 
 • Døve studenters erfaring med å ta utdanning som tegnspråktolk
 • Døve tolker og markedet
 • Tolkelærere som endringsagenter
 • Fjerntolking - studenters læring og utvikling

Forskargrupper

Publikasjonar

 • The use of depiction when creating intersubjectivity in interpreting​

  Trengereid-Olsen, Elisabet, Urdal, Gro Hege Saltnes (2022)
 • Fra bruker til kollega: Hvordan mottas døve tolker i en tjeneste/profesjon de også er brukere av?

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Skaten, Ingeborg (2021)
 • Døve tolker - en ressurs som NAV vil ta i bruk?

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2021)
 • Hvem er tolken, 2021? En håndverker med språk som verktøy og spesialisert kompetanse

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2021)
 • Community building in deprived communicative environments: supporting participation and belonging for children with special communicative needs

  Sudmann, Tobba Therkildsen, Urdal, Gro Hege Saltnes, Breivik, Jan-Kåre (2021)
 • Vis alle