Førsteamanuensis

Gro Hege Saltnes Urdal

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på og underviser i emner knyttet til norsk tegnspråk, tolking og utdanning av tolker. Jeg er interessert i hvordan intersubjektivitet/felles forståelse skapes i tolkede situasjoner, og hvordan tolkeutdanning og tolkeprofesjon påvirker og påvirkes av hverandre og av samfunnet ellers. I perioden 2021-2025 leder jeg, sammen med Benjamin Anible, forskningsprosjektet DEPICT der vi undersøker hvordan avbilding brukes i tegnede språk, og i tolkesituasjoner, for å fremme inkludering og kommunikasjon.

Tegnspråk og tolking, tolking i offentlig sektor

Underviser i

Tolking til og fra norsk tegnspråk

Tolking, ledsaging og beskrivelse for døvblinde

Arbeid med bacheloroppgave

Tolkeetikk

Forskar på
 • DEPICT - bruk av avbilding i tolkede situasjoner 
 • Døve studenters erfaring med å ta utdanning som tegnspråktolk
 • Døve tolker og markedet
 • Tolkelærere som endringsagenter
 • Fjerntolking - studenters læring og utvikling
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Fjerntolking - Ansvar, fordeler og utfordringer, koordinering, metakommunikasjon og samarbeid

  Urdal, Gro Hege Saltnes (2024)
 • Challenges in the market - from the perspectives of qualified interpreters

  Johnsen, Åse, Urdal, Gro Hege Saltnes (2023)
 • Unpacking the complexity of video-remote interpreting

  Urdal, Gro Hege Saltnes, Hansen, Jessica Pedersen Belisle (2023)
 • Depiction and Intersubjectivity for Cross-Linguistic Interpreting in Times of Crisis

  Price, Julie Anna, Urdal, Gro Hege Saltnes, Trengereid-Olsen, Elisabet (2023)
 • DEPICT - Sign language Depiction as an Engine for Promoting Inclusion, Communication and Translation

  Parkins-Maliko, Natasha, Tiselius, Elisabet, Urdal, Gro Hege Saltnes (2023)