Førsteamanuensis

Gro Hege Saltnes Urdal

Arbeids- og kompetanseområde

Tegnspråk og tolking

Forskar på

 • Studenters utdanning og danning på vei mot å bli tolk for døvblinde (ph.d.-prosjekt)
 • Døve studenters erfaring med å ta utdanning som tegnspråktolk
 • Døve tolker og markedet
 • Inkludering av hørselshemmede elever i skolen

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hvem er tolken, 2021? En håndverker med språk som verktøy og spesialisert kompetanse

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes (2021)
 • Når fagfolks manglende kunnskap om språk hindrer hørselshemmede barns utviklingsmuligheter – et tilsvar til Skaug (2020)

  Haualand, Hilde, Bø, Vibeke, Vonen, Arnfinn Muruvik, Hjulstad, Johan, Ringsø, Torill, Nilsson, Anna-Lena, Ferrara, Lindsay Nicole, Anible, Benjamin Donald, Urdal, Gro Hege Saltnes, Agerup, Charlotte Helene, Slowikowska, Beata, Torbjørnsen, Inger Birgitte, Nyhus, Marianne Pilskog, Kermit, Patrick Stefan, Løkken, Marita, Amundsen, Guri, Halvorsen, Rolf Piene (2020)
 • Kven kan snakke med meg?

  Skaten, Ingeborg, Torbjørnsen, Inger Birgitte, Urdal, Gro Hege Saltnes (2020)
 • Exploring deaf sign language interpreting students’ experiences from joint sign language interpreting programs for deaf and hearing students in Finland

  Skaten, Ingeborg, Urdal, Gro Hege Saltnes, Tiselius, Elisabet (2020)
 • Teikn-til-tale til alle i barnehagen - kva muligheiter og utfordringar ligg i ein digital læringsplattform?

  Torbjørnsen, Inger Birgitte, Urdal, Gro Hege Saltnes (2020)
 • Vis alle