DEPICT

DEPICT forsker på avbilding i tegnede språk, som en drivkraft for å fremme inkludering, kommunikasjon og oversettelse.

  • Mennesker bruker avbildende bevegelser for å støtte og tydeliggjøre begrepene de bruker for å kommunisere. Dette gjelder både talte og tegnede språk. 
  • I tegnede språk er avbilding er en del av de tegnene som produseres, ikke en separat bevegelse eller gestikulering som kommer i tillegg til talestrømmen.
  • Fordi avbilding i tegnede språk er en del av tegnproduksjonen, har det ofte blitt ignorert og betydning er undervurdert.
  • DEPICT vil undersøke hvordan avbilding støtter og forbedrer norsk tegnspråk.
  • Prosjektet inkluderer seks unike prosjekt som vil utføres i ulike språklige situasjoner der norsk tegnspråk benyttes.