Tegnspråk, tolking og kommunikasjon

Forskergruppen har som mål å bidra til kunnskapsutvikling knyttet til kommunikasjon, tegnspråk, tolking og tolkeutdanning.  

Vi undersøker tegnspråkets struktur og ulike former for kommunikasjon der tegn brukes. Det fokuseres på de språklige redskap som brukes og prosesser som opptrer i kommunikasjonen.   

Vi forsker på hvordan tolken og tolkeutdanningen kan møte de behov samfunnet stiller til kunnskap og kompetanse. I dialog med praksisfeltet er målet å utvikle tolking som profesjon og tolkestudiet som profesjonsutdanning. 

Tilknyttede prosjekter

Publikasjoner

Tiselius, Elisabet & Michaela Albl-Mikasa2019. ”Cognitive processes in dialogue interpreting: Introduction”. Translation, Cognition, Behaviour 2(2). 233–239. DOI: 10.1075/tcb.00027.tis 

Tiselius, Elisabet & Birgitta Englund Dimitrova. 2019. ”Asymmetrical language proficiency in dialogue interpreters: Methodological issues” Translation, Cognition, Behaviour 2(2). 305–322. DOI 10.1075/tcb.00031.tis 

Tiselius, Elisabet. 2018. “The (un-)ethical interpreting researcher: The researcher’s voice and discretionary power in interpreting research”. In: Cecilia AlvstadAnnjo K. Greenall and Kristiina Taivalkoski-Shilov (eds.) Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice, special issue, Voice, Translation and Ethics 27: 5, 747–760. 10.1080/0907676X.2018.1544263 

Tiselius, Elisabet. 2018. “Exploring cognitive aspects of competence in signed language interpreting: First impressions”. In: Petra Klimant, Michael Tieber and Hanna Risku (eds.) Hermes: Journal of Language and Communication in Business, special issue, Expertise and Behaviour: Aspects of Cognitive Translation Studies. 57. 49–61.  

Tiselius, Elisabet. 2018. “Deliberate practice: The unicorn of interpreting studies”. In: Barbara Ahrens, Silvia Hansen-Schirra, Silvia Hansen-Schirra, Silvia Hansen-Schirra and Ursula Wienen (eds.) Translation – Didaktik – Kompetenz. Berlin: Frank-Timme, 131–144.  

Tiselius, Elisabet. 2018. Modeller för processer i tolkning. [Interpreting process models] I: Hilde Haualand, Anna-Lena Nilsson, Eli Raanes (eds.) Tolking – språkarbeid og profesjonsutøvelse [Interpreting – linguistic work and professional practice]. Oslo: Gyldendal. 38–60. 

Urdal, G.H.S. (2019). Interpreter students’ development of professional characteristics as interpreters for deafblind individuals: Evidence-based practice and Bildung processes.

Urdal, G.H.S. (2019). Discoursing into Interpreting - Sign Language Interpreting Students and their Construction of Professional Identity as Interpreters for Deafblind Individuals. Journal of Interpretation.

Anible, B. (2020). Iconicity in American Sign Language-English Translation Recognition. Language and Cognition. 

Occhino, C. Anible, B., Morford, J. P. (2020). The role of iconicity, construal, and proficiency in the online processing of handshape. Language and Cognition.  

Hodge, G., Ferrara, L. N., & Anible, B. D. (2019). The semiotic diversity of doing reference in a deaf signed language. Journal of Pragmatics, 143, 33–53.

Skaten, Ingeborg (2019) Kritisk skråblikk på trend innen tolkediskursen: Å gi tilbake – eller å gå tilbake? Kronikk i Døves tidsskrift nr. 5/2019.

Olsen, Elisabet Trengereid; Skaten Ingeborg og Gro Hege Saltnes Urdal (2018). Grenseløs tolking - tolking mellom fremmedspråklige døve og norske talespråklige.

Olsen, Elisabet Trengereid (2018). Deaf and refugee - a different situation.

Olsen, Elisabet Trengereid (2019). Cooperation as a coping mechanism when interpreting between deaf refugees and hearing professionals.

Olsen, Elisabet Trengereid (2019). Døve flyktninger vil rammes urimelig hardt av nye språkkrav. Kronikk.

Mer info

Les mer om forskergruppen i Cristin. 

Forskningsprogram

Forskergruppen er tilknyttet programmet Språk, kommunikasjon og læring.