Tegnspråk, tolking, kommunikasjon

Forskergruppens overordnede mål er å undersøke tolkeutdanningens muligheter, og de ulike oppgavene og prosessene som opptrer i en tolkesituasjon.

Tolkeprofesjonen er en ung profesjon og samfunnet har behov for mer kunnskap om denne samtidig som vi trenger mer forskning for å kunne øke kvaliteten i utdanningen.

Ved å forske på tolkeutdanning og hvordan denne møter de behov samfunnet stiller til kunnskap hos tolken, og å være i dialog med praksisfeltet, er målet å utvikle tolkestudiet som profesjonsutdanning.

Tilknyttede prosjekter