Fjerntolking - studenters læring og utvikling

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjektperiode

August 2022 - Desember 2023