Yrkesidentitet i tolking

Prosjekteigar

Høgskulen på Vestlandet

Prosjekttype

Utviklingsarbeid

Prosjektperiode

November 2022 - Desember 2024

Prosjektsamandrag

Dette forskningsprosjektets formål er å undersøke i hvilken grad tidligere studenter opplever en endring i profesjonell identitet etter å ha gjennomført grunnemnet i tolking ved Høgskulen på Vestlandet (30 stp.). Prosjektet søker å knytte gjennomføring av studiet til tolkenes egen opplevelse av profesjonell identitet og i hvilken grad utdanningen har noe å si for tilbud om oppdrag som tolk. Forskningsspørsmålet vil være I hvilken grad bidrar gjennomført grunnemne i tolking til å styrke tolkenes egenvurdering av yrkesidentitet og deres stilling på arbeidsmarkedet.