Arbeids- og kompetanseområde

Lingvistikk innenfor generativ grammatikkramme.

Underviser i

Tegnspråklingvistikk (TST111-112), Introduksjon til tegnspråk og døvekultur (TST113), Introduksjon til BA-oppgave (TST350).

Forskar på

Tegnspråklig lingvistikk.

Se mer: https://giorgiazorzi.com/research/ 

Forskargrupper

Tegnspråk, tolking og kommunikasjon