Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er lingvist, og hovedsaklig interessert i tegnede språk og deres syntaks, og semantiske og pragmatiske egenskaper. Jeg er spesielt interessert talede og tegnede språks universelle mønstre, og hvordan grammatiske beskrivelser kan bidra til å formalisere dem. Jeg har også jobbet med vurdering av tegnede språk og sett på potensielle forskjeller i språkbruk mellom personer med og uten tegnspråklig førstespråkskompetanse.

Jeg er for tiden førsteamanuensis ved HVL i Bergen, og er leder for forskningsgruppen Tegnspråk, tolking, lingvistikk og kommunikasjon (TOLK). Før jeg var ved Pompeu Fabra University (UPF) i Barcelona, hvor jeg tok doktorgraden min og en toårig post-doc.

Du finner mer informasjon på min personlige nettside: https://giorgiazorzi.com/

Underviser i

2023-24

 • Introduksjon til lingvistikk (innen TST111 Norsk tegnspråk I)
 • Introduksjon til tegnspråklingvistikk (innen TST112 Norsk tegnspråk II)
 • Bacheloroppgave i norsk tegnspråk og tolking (TST350)
 • Samundervisning i Tolking og ledsaging for personer med kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet(TST313)
 • BA og MA studenter veiledning 

2022-23

 • Introduksjon til lingvistikk (innen TST111 Norsk tegnspråk I)
 • Introduksjon til tegnspråklingvistikk (innen TST112 Norsk tegnspråk II)
 • Bacheloroppgave i norsk tegnspråk og tolking (TST350)
 • Samundervisning i Døvekultur, historie og språk (TST113)
 • Samundervisning av Tolking til/fra norsk og norsk tegnspråk (innenfor TST211) – samarbeid med en døv norsk tegnspråkekspert.
 • COIL-samarbeid om “Sign language cross-linguistic studies using corpora” (Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland; Stockholms universitet, Sverige; Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil; Yrkeshøgskolen på Vestlandet, Norge). april-juni 2023.
 • BA studenter veiledning 

2021 – 2022

 • Introduksjon til lingvistikk (innen TST111 Norsk tegnspråk I)
 • Introduksjon til tegnspråklingvistikk (innen TST112 Norsk tegnspråk II)
 • BA studenter veiledning 
Forskar på

Tegnspråklig lingvistikk.

Se mer: https://giorgiazorzi.com/research/ 

Forskargrupper

Tegnspråk, tolking, lingvistikk og kommunikasjon (TOLK).