Høgskulelektor

Inger Birgitte Torbjørnsen

Arbeids- og kompetanseområde

Tolking og ledsaging for døvblinde.

Tolking i sosiale samanhenger.

Teikn-til-tale i barnehagen.

Oppfølging av unge lovbrytarar.

Rusmiddelproblematikk. 

 

 

Underviser i

  • Tolking og ledsaging for døvblinde.
  • Teikn-til-tale i barnehagen

Forskar på

  • Bruk av tegn til alle i barnehagen
  • Læringsmiljø for hørselshemma elevar i grunnskulen

Forskargrupper