Førsteamanuensis

Knut Einar Utnes Øyangen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er førsteamanuensis i historie og programansvarlig for studieprogrammene i historie og samfunnsfag.

Underviser i

Emneansvar for fagene Barndommens og ungdommens historie, Amerikansk politikk i historisk perspektiv, Europa og verden på 1700-tallet, og Globalhistorie. Jeg underviser også i internasjonal historie og politikk på andre fag.

Forskar på

For tiden er min hovedinteresse de store imperiene på 1700-tallet.