Førsteamanuensis

Bente Johnsen Rygg

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser på bachelorprogrammet i Fornybar energi, i kursa Miljø og energipolitikk, Metodekurs for fornybar energi og Berekraftig energiomstilling. I tillegg underviser eg kvalitativ metode på Masterprogrammet Climate Change Management og phd programmet RESINNREG og kurset PHDINN905.

Eg forskar på lokal utbygging av fornybar energi og dei miljø- og samfunnsmessige konsekvensane av ei slik utbygging, for tida i hovudsak med fokus på småkraft og vindkraft. Mitt fokus er lokalsamfunnet og kommunane si rolle i slike prosjekt, eigarskap, haldningar og sosial aksept. Eg leiar ein arbeidspakke om vindkraftutbygging og myr i REPEAT. Sjå lenke til ResearchGate her. Tidlegare har eg vore prosjektleiar og arbeidspakkeleiar for RELEASE.

Underviser i
  • Miljø og energipolitikk (FE401), bachelor fornybar energi
  • Kvalitativ metode i kurset "Fundamental Research Methods" (GE4-301) og "Scientific Writing, Theory of Science and Data Analyses" (ME4-300) på Master in Climate Change Management
  • PHDINN905 i RESINNREG
Forskar på
  • Kommunar og utbygging av fornybar energi
  • RELEASE; Renewable Energy Projects: Local Impact and Sustainability
  • REPEAT: Rethinking Sustainable Land Use of Peatland
  • Metodekurs for fornybar energi
  • Berekraftig energiomstilling
Forskargrupper