Førsteamanuensis

Bente Johnsen Rygg

Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser på bachelorprogrammet i Fornybar energi, i kursa Miljø og energipolitikk, Metodekurs for fornybar energi og Berekraftig energiomstilling. I tillegg underviser eg kvalitativ metode på Masterprogrammet Climate Change Management og phd programmet RESINNREG og kurset PHDINN905.

Eg forskar på lokal utbygging av fornybar energi og dei miljø- og samfunnsmessige konsekvensane av ei slik utbygging, for tida i hovudsak med fokus på småkraft og vindkraft. Mitt fokus er lokalsamfunnet og kommunane si rolle i slike prosjekt, eigarskap, haldningar og sosial aksept. Eg leiar ein arbeidspakke om vindkraftutbygging og myr i REPEAT. Sjå lenke til ResearchGate her. Tidlegare har eg vore prosjektleiar og arbeidspakkeleiar for RELEASE.

Underviser i
 • Miljø og energipolitikk (FE401), bachelor fornybar energi
 • Kvalitativ metode i kurset "Fundamental Research Methods" (GE4-301) og "Scientific Writing, Theory of Science and Data Analyses" (ME4-300) på Master in Climate Change Management
 • PHDINN905 i RESINNREG
Forskar på
 • Kommunar og utbygging av fornybar energi
 • RELEASE; Renewable Energy Projects: Local Impact and Sustainability
 • REPEAT: Rethinking Sustainable Land Use of Peatland
 • Metodekurs for fornybar energi
 • Berekraftig energiomstilling
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Wrap up session: status and further work

  Vollering, Julien, Vik, Marte Lange, Rygg, Bente Johnsen, Rydgren, Knut, Auestad, Inger (2023)
 • Konsekvensar av kraftutbygging - fagleg påfyll

  Rygg, Bente Johnsen, Rydgren, Knut, Hamre, Liv Norunn, Sæterdal, Kristin Myhra (2023)
 • Forslag til utvikling av masterprogram i Environmental management (anvendt miljøvitenskap) ved Høgskulen på Vestlandet

  Hegland, Stein Joar, Vik, Marte Lange, Scheiber, Thomas, Gillespie, Mette Kusk, Rydgren, Knut, Paetzel, Matthias (2022)
 • Do people prefer offshore to onshore wind energy? The role of ownership and intended use.

  Rygg, Bente Johnsen, Linnerud, Kristin, Dugstad, Anders (2022)
 • Et hav av muligheter eller ny konflikt?

  Linnerud, Kristin, Dugstad, Anders, Rygg, Bente Johnsen (2022)