Førsteamanuensis

Roger Ekeberg Henriksen

Arbeids- og kompetanseområde

Mangeårig erfaring som sykepleier innen psykisk helse. Primære fokusområder: psykose hos voksne, og behandling av angst hos barn og unge. Særlig kompetanse på sammenhenger mellom sosiale relasjoner, stress og helse, herunder: Ensomhet, Sjenerthet, Parforhold og samlivskvalitet, og Tilknytningsteori.
Underviser i
  • Sykepleie, psykiatri
Forskar på
  • Stress, sosiale relasjoner og helse / Søvn og kronoterapi
Forskargrupper