Professor

Stein Bondevik

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er kvartærgeolog og spesielt interessert i havnivå, tsunamiar og skred. Mykje av forskinga mi har vore i skjeringspunkta mellom geologi og andre fag, for eksempel geofysikk, botanikk, arkeologi, meteorologi – sjå eksempel i publikasjonslista under.

Eg likar godt å undervisa, og brenn for at studentane våre skal bli flinke til å skriva og bli gode feltgeologar.

Lekkjer til forskinga mi i media:

Radioprogram om jordskjelv og tsunamiar (Sveriges radio)

NRK-Vestland: Installering av sensor for måling av poretrykket i skredutsett dalside

Underviser i

  • Geofare og skredkartlegging (GE484)
  • Ingeniørgeologi og overvaking av ustabile fjellsider (GE481)
  • Overvaking av ustabile fjellsider (GE4-305)
  • Bacheloroppgåve i geologi (GE491)

Forskar på

  • Utløysing av jordskred
  • Spor etter tsunamiar
  • Havnivåendringar

Forskargrupper

Skred

Utvalde publikasjonar