Førsteamanuensis

Inger Auestad

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er botanikar og økolog, og er glad i både ville og tamme planter. Derfor driv eg feltarbeid og forsking både i kulturlandskapet, i tettstader, i fjellet og i skogen.

Eg er oppteken av korleis menneskeleg aktivitet påverkar naturen, og vil gjerne bidra til berekraftig forvalting, restaurering og bevaring av biologisk mangfald. Nokre av prosjekta eg er med på er:

 • Grøn infrastruktur i og rundt tettstader (Surround)
 • Korleis klima påverkar blåbær og andre artar i skogen
 • Restauerering av steintippar etter kraftutbygging i fjellet (Release)
 • Restaurering av kulturlandskap (Opplevingslandskap Kaupanger)
 • Karbonlagring i myr (rePeat)
 • Bruk av vill vegetasjon i hagar, vegkantar og andre anlegg
 • Invaderande framande artar - særleg sitkagran på Vestlandet (Sitka)

Eg underviser på bachelorprogrammet Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur og på masterprogrammet Climate change management

Elles skriv eg ofte og gjerne om stort og smått i naturen i vitskapsbloggen Vill vest.

Underviser i

 • BI424 Grunnkurs i botanikk
 • BI434 Vegetasjonsøkologi
 • ME4-300 Scientific writing and theory of science

Forskar på

 • Restaurering av kulturmark og alpin vegetasjon
 • Vegetasjonsøkologi, spesielt i kulturmark
 • Fremmede invaderende arter
 • Populasjonsbiologi
 • Frøbank
 • Vegkantvegetasjon

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Bikkjer, brunst og små brune trøflar

  (2022)
 • Eng i eigen hage - kvifor, korhen og korleis?

  (2022)
 • Lag eng i eigen hage

  (2022)
 • På artsjakt med smarttelefonen

  (2022)
 • Vis alle