Førsteamanuensis

Inger Auestad

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er botanikar og økolog, og er glad i både ville og tamme planter. Derfor driv eg feltarbeid og forsking både i kulturlandskapet, i tettstader, i fjellet og i skogen.

Eg er oppteken av korleis menneskeleg aktivitet påverkar naturen, og vil gjerne bidra til berekraftig forvalting, restaurering og bevaring av biologisk mangfald. Nokre av prosjekta eg er med på er:

Tidlegare prosjekt:

 • Grøn infrastruktur i og rundt tettstader (Surround)
 • Restauerering av steintippar etter kraftutbygging i fjellet (Release)
 • Restaurering av kulturlandskap (Opplevingslandskap Kaupanger)
 • Invaderande framande artar - særleg sitkagran på Vestlandet (Sitka)

 

Elles skriv eg om stort og smått i naturen i vitskapsbloggen Vill vest.

Underviser i

Eg underviser på programma Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur og Master in climate change management

 • BI424 Grunnkurs i botanikk
 • BI434 Vegetasjonsøkologi
 • ME4-300 Scientific writing and theory of science
Forskar på
 • Restaurering av kulturmark, myr og alpin vegetasjon
 • Vegetasjonsøkologi, spesielt i kulturmark
 • Urban økologi og vegetasjon, spesielt vegkantar
 • Populasjonsbiologi
 • Frøbank
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Frå frøplantasje til slåttemark – røynsler med restaurering

  (2023)
 • Måling av karbonlager i myr på Askøy - eit skuleopplegg

  (2023)
 • Slik gjer du plenen til eit insekteldorado - på norsk vis!

  (2023)
Vis alle