Førsteamanuensis

Bodil Bjørndal

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har arbeidd ved Høgskulen på Vestlandet sidan 2019, og underviser i bachlor i folkehelsearbeid med fokus på kosthald, og i mat og helse på grunnskulelærarutdanninga. Korleis skulemåltid kan verke inn på ernæring og sosial utjamning er eit av mine hovudforskningsområder, og eg er også med i ein studie som ser på effekten av mat- og helsefaget. Eg har tidlegare arbeidd innan ernæring tilknytta Universitetet i Bergen/Senter for Ernæring, der forskninga mi hadde hovudvekt på korleis ulike protein- og feittkjelder verkar inn på overvekt og risikofaktorar for hjarte- og karsjukdom. Eg er med i arrangørkomiteen til ein konferanse om skulemåltid som vil bli arrangert i juni 2022. https://www.hvl.no/en/research/conference/conference-on-school-meals/ 

Underviser i

  • Grunnskulelærarutdanninga: Mat og helse
  • Bachelor i folkehelse med vekt på fysisk aktivitet og kosthold

Forskar på

  • Evaluering av skolemåltid i Trøndelag - Har en tilrettelagt skolelunsj noen betydning for elevenes helse og trivsel?
  • Evaluering av gratis skolemåltid i Vestland fylkeskommune - Effekten av to skolefrokostordninger i videregående skole
  • Learning Outcome and Transferability of Achieved Skills in the food and health subject (LOTAS)

Forskargrupper