Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsfeltet mitt er språkdidaktikk og forvaltning av språkopplæring generelt, og mindretalsspråkdidaktikk og forvaltning av mindretalsspråkopplæring spesielt. Dette feltet tek opp i seg disiplinar som språksosiologi, sosiolingvistikk, literacy, språkhistorie og grammatikk. Dessutan er eg interessert metodologiske spørsmål, særleg om tekst- og dokumentanalyse. 

Underviser i

 • MGB/MGUNO 502 Språk og språkdidaktikk (4GLU, master) 
 • MGB/MGUNO 503 Prosjektførebuande emne (4GLU, master)
 • MGB/MGUNO 550 Masteroppgåveemnet (5GLU, master)
 • Språklege, språkdidaktiske, metodiske og vitskapsteoretiske tema på kvart emne

Forskar på

 • Språkpolitikk og språkforvaltning
 • Språkdidaktikk
 • Språk og skrift i barnehagen

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Linguistic landscapes and literacy events in 'Nynorsk' preschools

  Bjørhusdal, Eli (2022)
 • Steinar Laumann: bokbad

  Bjørhusdal, Eli (2022)
 • Skriveutvikling og tidlig innsats i barnehagen for å forebygge skrivevansker

  Hofslundsengen, Hilde Christine, Bjørhusdal, Eli (2022)
 • Kompetanse i nynorsk hos nyutdanna lærarar i Noreg

  Myklebust, Hege, Bjørhusdal, Eli (2022)
 • No er nynorsk eit eige språk: - Det er viktig å styrkja eit så utsett språk

  Vangsnes, Øystein Alexander, Bjørhusdal, Eli (2022)