Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsfeltet mitt er språkdidaktikk, språk(opp)læring og språkforvaltning generelt, og mindretalsspråkopplæring og mindretalsspråkforvaltning spesielt. Dette feltet tek opp i seg disiplinar som språksosiologi, sosiolingvistikk, literacy, språkhistorie og grammatikk. Dessutan er eg interessert metodologiske spørsmål, særleg om tekst- og dokumentanalyse. 

Underviser i
 • MGB/MGUNO 502 Språk og språkdidaktikk (4GLU, master) 
 • MGB/MGUNO 503 Prosjektførebuande emne (4GLU, master)
 • MGB/MGUNO 550 Masteroppgåveemnet (5GLU, master)
 • Språklege, språkdidaktiske, metodiske og vitskapsteoretiske tema på kvart emne
Forskar på
 • Språkpolitikk og språkforvaltning
 • Språkdidaktikk
 • Språk og skrift i barnehagen
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Den retoriske situasjonen

  (2023)
 • Literacypraksisar og språkplanlegging i norske barnehagar

  (2023)
 • Nyhetsmorgen - intervju

  (2023)
 • Vegen vidare - forteljekunstakademi i framtida. Leiing av panelsamtale.

  (2023)
 • Barnehagens literacyhendingar som møtepunkt for språkpolitiske val​

  Romarheim, Oda Steindal, Kompelien, Vilde Strand, Bjørhusdal, Eli (2023)
Vis alle