Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsfeltet mitt er språkdidaktikk og forvaltning av språkopplæring generelt og mindretalsspråkdidaktikk og forvaltning av mindretalsspråkopplæring spesielt. Dette feltet tek opp i seg disiplinar som språksosiologi, sosiolingvistikk, literacy, språkhistorie og grammatikk. Dessutan er eg interessert metodologiske spørsmål, særleg om tekst- og dokumentanalyse. 

Underviser i

 • Språkdidaktikk
 • Språksosiologi
 • Sosiolingvistikk
 • Dialektologi
 • Litteraturdidaktikk
 • Metodologi (tekstanalyse)

Forskar på

 • Språkpolitikk og språkforvaltning
 • Språkdidaktikk
 • Nynorskdidaktikk
 • Språk og skrift i barnehagen, med vekt på nynorsk

Forskargrupper

Publikasjonar

 • – Nynorsk må inn i rammeplanen for barnehagane [intervjua av Svein Olav B. Langåker]

  Bjørhusdal, Eli (2021)
 • Erfaringar frå språkpolitisk utval ved Høgskulen på Vestlandet

  Bjørhusdal, Eli (2021)
 • Nynorsk med dei minste: Kva vil det seie å vere nynorsk barnehage?

  Bjørhusdal, Eli (2021)
 • Nynorske barnehagar les og syng framleis mest på bokmål [intervjua av Svein Olav B. Langåker]

  Bjørhusdal, Eli (2021)
 • Samarbeid på masternivå mellom høgskule og skule

  Bjørhusdal, Eli (2021)
 • Vis alle