Arbeids- og kompetanseområde

 • Professor i klimadanning og bærekraft
 • Medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi
Underviser i
 • Forskningsetikk
 • Vitenskapsteori
 • Bærekraft
 • Matematikkdidaktikk
Forskar på
 • Kritisk demokratisk kompetanse, hovedsaklig innen matematikk
 • Usikkerhet og usikkerhetens rolle i forskning
 • Bærekraft i barnehagesammenheng
 • Bærekraft i utdanning
 • Fake news og utdanning
Forskargrupper