Arbeids- og kompetanseområde

 • Professor i klimadanning og bærekraft
Underviser i
 • Matematikkdidaktikk
 • Bærekraft
 • Demokrati og medborskerskap
 • Forskningsetikk
 • Vitenskapsteori
Forskar på
 • Kritisk matematikkdidaktikk
 • Demokratisk danning
 • Usikkerhet og usikkerhetens rolle i forskning
 • Utdanning og bærekraft
 • Desinformasjon og utdanning
Forskargrupper

Publikasjonar

 • How ethical areas of post-normal science can invigorate mathematics education

  (2024)
 • Med norsk, matematikk og engelsk mot konspirasjonsteoriar.

  Hauge, Kjellrun Hiis, Breivega, Kjersti Maria Rongen, Rimmereide, Hege Emma, Lilland, Inger Elin, Berg-Brekkhus, Åshild (2024)
 • Ecosocial perspectives on (music) teacher education: Advancing interdisciplinary conversations in uncertain times

  Partti, Heidi, Christophersen, Catharina Renate, Hauge, Kjellrun Hiis (2024)
 • Matematikk og bærekraft i et tverrfaglig prosjekt på 9. trinn

  Fosse, Trude, Hauge, Kjellrun Hiis (2023)
 • Mathematics and Sustainability in an interdisciplinary project

  Fosse, Trude, Hauge, Kjellrun Hiis (2023)
Vis alle