Professor

Yngve Skjærseth Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

I 2001 disputerte jeg ved UiO på en doktoravhandling om norsk klimapolitikks utvikling fram til utgangen av 1990-årene. Senere har jeg gjennomført en rekke eksternt finansierte institusjons- og bedriftshistoriske prosjekter. Tyngdepunktene blant disse ligger innenfor temaene kunnskapshistorie, miljøhistorie og energihistorie. Jeg har imidlertid også levert publikasjoner som omhandler profesjoner, forvaltningshistorie og bankshistorie. Alle disse prosjektene har kronologisk ligget innenfor moderne historie, etter ca 1870 og vært hentet fra en norsk kontekst. Jeg har vært ansatt ved HVL siden august 2017.

Underviser i
 • Moderne historie, nasjonalt og internasjonalt
 • Historisk metode
 • Historiebruk
Forskar på
 • Miljøhistorie
 • Kunnskapshistorie
 • Energihistorie
 • Næringslivshistorie
Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • BKKs historie 1920-2020

  Grove, Knut, Nilsen, Yngve Skjærseth, Angell, Svein Ivar (2020)
 • Vinden dreier. Meteorologiens historie i Norge

  Vollset, Magnus, Nilsen, Yngve (2016)
 • Statens kraft . Miljø og marked 1965-2006

  Nilsen, Yngve, Thue, Lars (2006)
 • En sterk stilling?: Norsk forskerforbunds historie 1955-2005

  (2005)
 • En felles plattform? Norsk oljeindustri og klimadebatten i Norge fram til 1998

  Nilsen, Yngve Skjærseth, Nilsen, Yngve (2001)