Førstelektor

Irina Pavlova

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er tilsett som førstelektor i samfunnsfag og har jobba ved høgskulen sidan 2016. Eg underviser på sosiologiutdanninga og har mellom anna emneansvar for emnet "Arbeidslivsretta sosiologi" (praksisemnet). 

I 2020 fekk eg tildelt HVL sin Utdanningskvalitetspris for nyskapande arbeid med praksis i disiplinfag. I seinare tid har eg forska på arbeidslivsrettinga i sosiologi og engasjert meg i arbeid med arbeidslivsrelevans som medlem i komitéarbeid i NOKUT og HK-dir.

Eg er oppteken av aktiv læring som eit utgangspunkt for aktivt medborgarskap, internasjonalisering "heime" og i form av internasjonal mobilitet, og har mellom anna forska på ungdomsmobiltiet i Europa med Horizon 2020-prosjektet "MOVE: Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility in Europe".

Eg har følgande verv i høgskulen -  medlem i Rådet for likestilling, mangfald og inkludering ved HVL (2019-2023 og 2024-2027); medlem i fakultetsrådet ved Fakultet for teknologi, miljø- og samfunnsvitskap (2024-2027)

 

Underviser i
  • Årstudium i  sosiologi/ ungdomssosiologi
  • Bachelor i sosiologi
Forskar på
  • Ungdomsmobilitet i Europa Horizon 2020 MOVE: Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility in Europe H2020- YOUNG-2-2014
  • Internasjonalisering i utdanning / arbeid
  • Ungdom
  • Arbeidslivretta sosiologi - praksis i disiplinfag
  • Aktivt medborgarskap
Forskargrupper

​​​​​​​SMUKK​​​​​​​

 

Publikasjonar

Vis alle