Høgskulelektor

Irina Pavlova

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsett som høgskulelektor i sosiologi sidan april 2016.

Emneansvar for Innføring i ungdomssosiologi, Arbeidslivretta sosiologi (praksisemnet) og Europastudium - Tverrfaglege perspektiv på Europa før og no.

Medlem i Rådet for likestilling, mangfald og inkludering ved HVL.

 

Underviser i

  • Årstudium i ungdomssosiologi
  • Bachelor i sosiologi
  • Grunnlærarutdanning 1-7, 5-10 Samfunnsfag
  • Europastudium

Forskar på

  • Ungdomsmobilitet i Europa Horizon 2020 MOVE: Mapping mobility – pathways, institutions and structural effects of youth mobility in Europe H2020- YOUNG-2-2014
  • Internasjonalisering i utdanning / arbeid
  • Ungdom
  • Arbeidslivretta sosiologi - praksis i disiplinfag
  • Aktivt medborgarskap

Forskargrupper