Professor

Stein Joar Hegland

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er økolog. Mine favorittorganismar er blåbær, humler og hjort. Eg prøver å forstå naturen og korleis vi best kan forvalte den i vår menneskedominerte verden.

Økologiundervisninga mi føregår på masterprogrammet Climate Change Management og på bachelorprogramma Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur og Fornybar energi.

Eg ønskjer å motivere og inspirere studentane mine til å like økologi, og at vi saman kan finne gode løysingar for korleis vi som menneske kan leva med naturen og ta vare på det biologiske mangfaldet.

Nokre av mine forskingstema:

 • Pollinering og samspelet mellom insekt (t.d. humler) og ville plantar eller frukt- og bærplanter
 • Effektar av klimaendringar på økosystema
 • Beiteøkologi: hjort og insekt sin påverknad på blåbærplanter (inkl. planteforsvar) og vegetasjon i skog
 • Hjort; økologi, hjortepåkøyrsler og arealbrukskonfliktar

Eg er engasjert i miljøspørsmål, og prøver å vera ein aktiv samfunnsdebattant og fagleg formidlar. Sjekk bloggen vår på forskning.no: Vill vest. Eg har vore aktiv i å utvikle vitensenteret ViteMeir som du finn på Kaupangerskogen i Sogn, og eg er no prosjektleiar for samarbeidsprosjektet som HVL har med ViteMeir.

Du finner mine publikasjonar og prosjekt på Research Gate, eller sjå forskarprofil i Cristin-lenka (til høgre).

Underviser i

 • Climate Change Ecology (M.Sc)
 • Landskapsøkologi (B.Sc.)
 • Økologi grunnkurs (B.Sc.)

Forskar på

 • Pollineringsøkologi
 • Arealbrukskonfliktar mellom vilt og samfunn
 • Beiteøkologi
 • Klimaøkologi

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Impacts of climate change on the boreal forest ecosystem. Scientific Opinion of the Panel on Alien Organisms and Trade in Endangered species (CITES) of the Norwegian Scientific Committee for Food and Environment

  Kausrud, Kyrre Linné, Vandvik, Vigdis, Flø, Daniel, Geange, Sonya Rita, Hegland, Stein Joar, Hermansen, Jo Skeie, Hole, Lars Robert, Ims, Rolf Anker, Kauserud, Håvard, Kirkendall, Lawrence Richard, Nordén, Jenni, Nybakken, Line, Ohlson, Mikael, Skarpaas, Olav, Wendell, Micael, de Boer, Hugo, Eldegard, Katrine, Hindar, Kjetil, Järnegren, Johanna, Måren, Inger Elisabeth, Nielsen, Anders, Nilsen, Erlend Birkeland, Rueness, Eli Knispel, Thorstad, Eva Bonsak, Velle, Gaute (2022)
 • Klimaendringer og virkninger på hovedøkosystem skog.

  Kausrud, Kyrre, Vandvik, Vigdis, Flø, Daniel, Geange, Sonya Rita, Hegland, Stein Joar, Hermansen, Jo Skeie, Hole, Lars Robert, Ims, Rolf Anker, Kauserud, Håvard, Kirkendall, Lawrence R., Nordén, Jenni, Nybakken, Line, Ohlson, Mikael, Skarpaas, Olav, Wendell, Micael, de Boer, Hugo, Eldegard, Katrine, Hindar, Kjetil, Järnegren, Johanna, Krokene, Paal, Måren, Inger Elisabeth, Nielsen, Anders, Nilsen, Erlend Birkeland, Rueness, Eli Knispel, Thorstad, Eva Bonsak, Velle, Gaute (2022)
 • POLLINATOR-FLOWER INTERACTIONS IN GARDENS DURING THE COVID-19 PANDEMIC LOCKDOWN OF 2020

  Ollerton, Jeff, Trunschke, Judith, Havens, Kayri, Landaverde-González, Patricia, Keller, Alexander, Gilpin, Amy-Marie, Rech, André Rodrigo, Baronio, Gudryan J., Phillips, Benjamin J., Mackin, Chris, Stanley, Dara A., Treanore, Erin, Baker, Ellen, Rotheray, Ellen L., Erickson, Emily, Fornoff, Felix, Brearley, Francis Q., Ballantyne, Gavin, Iossa, Graziella, Stone, Graham N., Bartomeus, Ignasi, Stockan, Jenni A., Leguizamón, Johana, Prendergast, Kit, Rowley, Lisa, Giovanetti, Manuela, de Oliveira Bueno, Raquel, Wesselingh, Renate A., Mallinger, Rachel, Edmondson, Sally, Howard, Scarlett R., Leonhardt, Sara D., Rojas-Nossa, Sandra V., Brett, Maisie, Joaqui, Tatiana, Antoniazzi, Reuber, Burton, Victoria J., Feng, Hui-Hui, Tian, Zhi-Xi, Xu, Qi, Zhang, Chuan, Shi, Chang-Li, Huang, Shuang-Quan, Cole, Lorna J., Bendifallah, Leila, Ellis, Emilie E., Hegland, Stein Joar, Díaz, Sara Straffon, Lander, Tonya, Mayr, Antonia V., Katzer, Sophie, Dawson, Richard, Eeraerts, Maxime, Armbruster, William Scott, Walton, Becky, Adjlane, Noureddine, Falk, Steven, Mata, Luis, Geiger, Anya Goncalves, Carvell, Claire, Wallace, Claire, Ratto, Fabrizia, Barberis, Marta, Kahane, Fay, Connop, Stuart, Stip, Anthonie, Sigrist, Maria Rosangela, Vereecken, Nicolas J., Klein, Alexandra-Maria, Baldock, Katherine C.R., Arnold, Sarah E.J. (2022)
 • Spatial predictions of pairwise plant-pollinator interactions

  Sydenham, Markus A. K., Chipperfield, Joseph, Dupont, Yoko L., Eldegard, Katrine, Hegland, Stein Joar, Madsen, Henning Bang, Nielsen, Anders, Olesen, Jens M*, Rasmussen, Claus, Reitan, Trond, Rusch, Graciela, Skrindo, Astrid Brekke, Venter, Zander (2022)
 • Neutral processes related to regional bee commonness and dispersal distances are important predictors of plant–pollinator networks along gradients of climate and landscape conditions

  Sydenham, Markus A. K., Venter, Zander, Moe, Stein Ragnar, Eldegard, Katrine, Kuhlmann, M., Reitan, Trond, Rasmussen, C., Paxton, R., Dupont, Yoko L., Skrindo, Astrid Brekke, Hegland, Stein Joar, Nielsen, Anders, Olesen, J.M., Nowell, Megan Sara, Rusch, Graciela (2022)
 • Vis alle