Professor

Stein Joar Hegland

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er økolog. Mine favorittorganismar er blåbær, humler og hjort. Eg prøver å forstå naturen og korleis vi best kan forvalte den i vår menneskedominerte verden.

Eg ønskjer å motivere og inspirere studentane mine (M.Sc. Climate Change Management, B.Sc. i Landskapsplanlegging og B.Sc. Fornybar energi) til å like økologi, og at vi saman kan finne gode løysingar for korleis vi som menneske kan leva med naturen og ta vare på det biologiske mangfaldet.

Nokre av mine forskingstema:

 • Arealbruk og naturtap, spesielt om påverknad frå skogbruk og infrastruktur på vilt, insekt og planter
 • Pollinering og samspelet mellom insekt (t.d. humler) og ville plantar eller frukt- og bærplanter
 • Effektar av klimaendringar på økosystema
 • Beiteøkologi: hjort og insekt sin påverknad på blåbærplanter (inkl. planteforsvar) og vegetasjon i skog
 • Hjort og viltbiologi: økologi, hjortepåkøyrsler og arealbrukskonfliktar

Eg er engasjert i miljøspørsmål, og prøver å vera ein aktiv samfunnsdebattant og fagleg formidlar. Sjekk bloggen vår på forskning.no: Vill vest. Eg har vore aktiv i å utvikle vitensenteret ViteMeir som du finn på Kaupangerskogen i Sogn, og eg er no prosjektleiar for samarbeidsprosjektet som HVL har med ViteMeir.

Du finner mine publikasjonar og prosjekt på Research Gate, eller sjå forskarprofil i Cristin-lenka (til høgre).

Fun fact om meg: Hadde årets vekeord i Nytt på nytt på NRK i 2021: Kompisplante (som du kan lese om i Vill vest-bloggen)

Underviser i
 • Climate Change Ecology (M.Sc)
 • Landskapsøkologi (B.Sc.)
 • Økologi grunnkurs (B.Sc.)
Forskar på
 • Arealtap og areabrukskonfliktar
 • Pollineringsøkologi
 • Beiteøkologi
 • Klimaøkologi
Forskargrupper