Førsteamanuensis

Vibeke Samsonsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet sosionom fra Høyskolen i Stavanger (-97), har mastergrad i barnevern fra UiB (2008) med tema brukermedvirkning i barnevernets undersøkelse, og har PhD i sosialt arbeid fra UiS (2016) med tittelen: "Assessment in child protection; A comparative study Norway-England." I tillegg er jeg Marte Meo terapeut og supervisor. Jeg har erfaring fra kommunal barneverntjenesten som saksbehandler, familieveileder og leder, og har også vært avdelingsdirektør i det statlige barne og familievernet. Har vært ansatt ved HVL siden januar 2019, og underviser i familierelaterte tema, barnevern og sosialt arbeid. Har primært forsket på barnevern. Min særlige ekspertise er barnevernets undersøkelse. Det handler både om hvordan barnevernet arbeider og samarbeider med andre instanser for å håndtere bekymringsfulle situasjoner, men også om situasjoner der barn ikke blir fanget opp. Jeg har også skrevet om mediedebattene knyttet til barnevernssaker, og sammenlignet hvordan debattene har vært i England og i Norge.

Underviser i
  • Familierelaterte tema
  • Barnevern
  • Sosialt arbeid
Forskar på
  • Barnevern
  • Høy grad av foreldrekonflikt