Førsteamanuensis

Eline Skirnisdottir Vik

Arbeids- og kompetanseområde

Jordmor, postdoktor og førsteamanuensis ved jordmorutdanningen, Høgskulen på Vestlandet.

Underviser i
  • Jordmorfag
  • Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg
  • Metode, etikk og vitenskapsteori
Forskar på
  • Kvinne- og familiehelse
  • Migrasjon
  • Ikke-planlagte fødsler utenfor institusjon

 

Forskargrupper