Professor

Liv Grethe Kinn

Arbeids- og kompetanseområde

Underviser, veileder og forsker på temaene kvalitativ metode, psykososial rehabilitering og arbeidsinkludering for personer med alvorlige psykiske lidelser, og profesjonsutøving innen ergoterapi og psykisk helsearbeid. 

Publikasjonar

Vis alle