Førsteamanuensis

Tone Jørgensen

Arbeids- og kompetanseområde

  • Utdanning:
  • Hovudfag i sosialantropologi
  • PhD i sosiologi
  • Fagfelt:
  • Avgjerdstaking, kunnskap og makt i barnevernet
  • Brukarmedverknad og profesjonelle deltakingspraksisar
  • Diskursanalyse og interaksjonsanalyse

 

Underviser i

  • Forskingsmetode
  • Sosiale og kulturelle perspektiv på barnevernets avgjerdsprosessar

Forskar på

  • Brukarmedverknad og profesjonelle deltakingspraksisar