Professor

Lennart Lorås

Arbeids- og kompetanseområde

Familieterapi og systemisk praksis. Sosialfag. Rus og psykisk helsevern. Kvalitativ forskning. Vitenskapsteori. Veiledning

Underviser i

  • Familieterapi, sosialfag, kvalitativ forskning, vitenskapsteori

Forskar på

  • Etterlatte etter narkotikarelatert død (END prosjektet)