Professor

Sigmund Simonsen

Arbeids- og kompetanseområde

Professor i rettsvitenskap med særlig interesse for sjørett og de rettslige rammene for gjennomføringen av maritime operasjoner (skipssikkerhetsloven), samt rettslige rammer for gjennomføringen av militære operasjoner (militærrett, folkerett og beredskapsrett). Beredskap og terrorhåndtering (krisehåndtering).

Bøker: Skipssikkerhetsrett (2022), Til forsvar av landet (2019) m.fl.

Underviser i
 • Jus
 • Sjørett
 • Maritimt regelverk
 • Skipssikkerhetsloven
 • Havrett
 • Folkerett
 • Militær rett
 • Beredskapsrett
Forskar på
 • Sjørett
 • Militærrett
 • Folkerett
 • Beredskapsrett
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Forsvarsekspert: Et angrep på en norsk plattform eller gassledning er et angrep på Nato

  (2022)
 • «Helge Ingstad» og rederiets ansvar for skipsikkerheten

  (2022)
 • Sikkerheten til havs har vært på dagsordenen i mange år

  (2022)
 • Skipssikkerhetsrett - Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner

  (2022)
 • Kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS i et sjørettslig perspektiv

  (2021)
 • Vis alle