Professor

Sigmund Simonsen

Arbeids- og kompetanseområde

Professor i rettsvitenskap med særlig interesse for sjørett og de rettslige rammene for gjennomføringen av maritime operasjoner (skipssikkerhetsloven), samt rettslige rammer for gjennomføringen av militære operasjoner (militærrett, folkerett og beredskapsrett). Beredskap og terrorhåndtering (krisehåndtering).

Bøker:

 • Skipssikkerhetsrett (2022), Det rettslige rammeverket for maritime operasjoner
 • Til forsvar av landet (2019), Rettslige rammer for militær maktbruk i fred, krise og krig.
 • m.fl.
Underviser i
 • Jus
 • Sjørett
 • Maritimt regelverk
 • Skipssikkerhetsloven
 • Havrett
 • Folkerett
 • Militær rett
 • Beredskapsrett
Forskar på
 • Sjørett
 • Militærrett
 • Folkerett
 • Beredskapsrett
Forskargrupper