Professor

Sigmund Simonsen

Arbeids- og kompetanseområde

Professor i rettsvitenskap med særlig interesse for de rettslige rammene for - maritime operasjoner - militære operasjoner, særlig bruk av luftmakt - beredskap og terrorhåndtering (krisehåndtering) - bioteknologi, biobanker og medisinsk og helsefaglig forskning

Underviser i

 • Jus
 • Sjørett
 • Maritimt regelverk
 • Havrett
 • Beredskapsrett
 • Militær rett
 • Helserett
 • Helseforskningsrett

Forskar på

 • Maritim rett
 • Militær rett
 • Beredskapsrett
 • Helseforskningsrett
 • Biobanker og bioteknologi

Forskargrupper