Førstelektor

Ragnhild Sollesnes

Underviser i

  • Master i klinisk sykepleie- spesialisering helsesykepleier

Forskar på

  • Barn og unges helse
  • Profesjonsforskning 

Forskargrupper

Publikasjonar