Førstelektor

Ragnhild Sollesnes

Underviser i
 • Master i klinisk sykepleie- spesialisering helsesykepleier
Forskar på
 • Barn og unges helse
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Nå er det tid for å styrke systemrettet samarbeid

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Leversen, Ingrid, Nitter, Cathrine Bergh (2022)
 • Parents' description of their child's partcipation in divorce groups - a phenomonological study in Norway

  Ulvøy, Dagny-Elise, Hallström, Inger, Sollesnes, Ragnhild (2022)
 • Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn

  Bergvoll, Lise-Marie, Moi, Asgjerd Litleré, Sollesnes, Ragnhild (2021)
 • Public health nurses´ experiences with prevention of burns in small children

  Bergvoll, Lise-Marie, Sollesnes, Ragnhild, Moi, Asgjerd Litleré (2021)
 • Barselomsorg i kommunen mestring , trygghet og brukererfaring

  Dahl, Ingebjørg Elise, Stavelie, Christine, Sollesnes, Ragnhild, Langeland, Eva, Nilsen, Anne Britt Vika (2021)
 • Vis alle