Førstelektor

Ragnhild Sollesnes

Underviser i
 • Master i klinisk sykepleie- spesialisering helsesykepleier
Forskar på
 • Barn og unges helse
Forskargrupper

Publikasjonar

 • Helsesykepleieres perspektiver på sin rolle i videregående skole, en kvalitativ studie

  Nygård, Idunn Jenny, Hallström, Inger Marianne Kristensson, Sollesnes, Ragnhild (2023)
 • Helsesykepleieres perspektiver på sin rolle i videregående skole, en kvalitativ studie

  Nygård, Idunn Jenny, Hallström, Inger Marianne Kristensson, Sollesnes, Ragnhild (2023)
 • En nasjonal kartlegging blant helsesykepleiere om samarbeid med skole og barnehage

  Nitter, Cathrine Bergh, Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Musland, Marte Gausvik, Leversen, Ingrid (2023)
 • Parents' experiences of their child's participation in divorce groups in Norway: A phenomenological study

  Ulvøy, Dagny-Elise, Persson, Helene Åvik, Hallström, Inger Marianne Kristensson, Sollesnes, Ragnhild (2023)
 • Nå er det tid for å styrke systemrettet samarbeid

  Sollesnes, Ragnhild, Litland, Astrid Synnøve, Leversen, Ingrid, Nitter, Cathrine Bergh (2022)
Vis alle