Baby

Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM)

Et hovedmål er å bidra til en god start for den nye familien gjennom familieplanlegging, svangerskap, fødsel, barseltid, spebarn, inkludert småbarnstid og tiden som unge voksne. Det teoretiske grunnlaget er knyttet til helsefremming, salutogenese og mestring.

Demografiske og sosiokulturelle endringer i samfunnet påvirker folkehelsen. Økt migrasjon og endret alderssammensetning i samfunnet kan bidra til sosiale ulikheter og utfordringer knyttet til reproduksjon. Vi ønsker å fremskaffe kunnskap som blir viktig når fremtidens omsorg skal planlegges og organiseres.

I forskergruppen arbeider vi for bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten og for at retningslinjer og ny forskning implementeres.

Våre forskningsområder

  • Omsorg gjennom svangerskap, fødsel og barseltid
  • Folkehelse
  • Helsefremming
  • Psykisk helse
  • Migrasjon
  • Global helse
  • Brukermedvirkning
  • Kvalitetsutvikling i klinisk praksis

Pågående forskningsprosjekter

Forskergruppeleder

bilde av Erica Schytt

Erica Schytt

Professor, Institutt for helse- og omsorgsvitskap

 Nestleder og vara

bilde av Elin Salemonsen

Elin Salemonsen

Førsteamanuensis, Institutt for helse- og omsorgsvitskap