Førsteamanuensis

Graziella Van den Bergh

Arbeids- og kompetanseområde

Mine forskningsinteresser er innen global helse, re/habilitering, reproduktiv helse, helsetjenesteforskning og sosial ulikhet. Jeg har dr. grad og hovedfag i sosialantropologi, Mphil in Health Promotion og jeg er utdannet fysioterapeut. Jeg har jobbet klinisk i Belgia, Norge og Tanzania, og har undervist og forsket i Norge, Tanzania og Sudan. Metodologisk jobber jeg med kvalitative tilnærminger, men jeg er involvert/har veiledet kvantitative og "mixed methods" prosjekter. Forskningstemaer: Communiy Based Rehabilitation, Continuum of care, universal access to health care services, adolescent reproductive health etc.

Underviser i
 • Samfunnsvitenskapelige emner
 • Vitenskapsteori og metode
 • Global helse
 • Helsefremmende arbeid
 • Rehabililitering
 • Reproduktiv helse/ kvinne helse
Forskar på
 • Global helse
 • Re/habilitering
 • Helsesystemforskning
 • Eldreomsorg
 • Folkehelsearbeid
 • Kjønn og helse
Forskargrupper

Publikasjonar