Førsteamanuensis

Elin Salemonsen

Arbeids- og kompetanseområde

PhD i helse og medisin

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Folkehelsearbeid

Brukerinvolvering

Kvalitativ forskning

Underviser i

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Metode i bachelorutdanningen for sykepleie
 • Empowerment og brukerinvolvering i videreutdanning - Helsesykepleie

Forskar på

 • Folkehelse
 • Brukerinvolvering

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Hvem er brukerne ved frisklivssentralene og hvilke tilbud har de behov for? – resultater fra studier ved frisklivssentraler.

  Blom, Ellen Eimhjellen, Salemonsen, Elin (2021)
 • Suicide prevention strategies for older persons—An integrative review of empirical and theoretical papers

  Holm, Anne Lise, Salemonsen, Elin, Severinsson, Ingeborg Elisabeth (2021)
 • Budsjettforliket er et angrep på folkehelsen

  Litland, Astrid Synnøve, Salemonsen, Elin, Langeland, Eva (2020)
 • A deeper understanding of service users’ needs, self-management support and user involvement in Healthy Life Centres - A qualitative study on lifestyle change in persons with overweight or obesity

  Salemonsen, Elin (2020)
 • Deltakere og helsepersonell sine erfaringer fra frisklivssentraler - Hva er nyttig hjelp for personer med overvekt eller fedme?

  Salemonsen, Elin (2020)