Førsteamanuensis

Elin Salemonsen

Arbeids- og kompetanseområde

PhD i helse og medisin

Helsefremmende og forebyggende arbeid

Folkehelsearbeid

Brukerinvolvering

Kvalitativ forskning

Underviser i
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Metode i bachelorutdanningen for sykepleie
  • Empowerment og brukerinvolvering i videreutdanning - Helsesykepleie
Forskar på
  • Folkehelse
  • Brukerinvolvering
Forskargrupper

Publikasjonar