Fagseksjonsleiar

Vigdis Aasheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fagseksjonsleder for masterutdanningene i jordmorfag og helsesykepleie. I tillegg til dette er jeg førsteamanuensis ved master i jordmorfag hvor jeg primært er veileder for masterstudenter innen forskjellige temaer. 

Underviser i

Underviser i forskningsmetode. Veileder masterstudenter.

Forskar på
  • Pregnancy outcomes in relation to country of birth
  • Jeg forsker ved hjelp av registerstuder på fødselsutfall blant innvandrerkvinner og leder forskningsprosjektet: Svangerskaps- og fødseskomplikasjoner i forhold til mors fødeland.
Forskargrupper
  • Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM)​​​​​​​

Publikasjonar

Vis alle