Fagseksjonsleiar

Vigdis Aasheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fagseksjonsleder for masterutdanningene i jordmorfag og helsesykepleie. I tillegg til dette er jeg førsteamanuensis ved master i jordmorfag hvor jeg primært er veileder for masterstudenter innen forskjellige temaer. 

Underviser i

Underviser i forskningsmetode. Veileder masterstudenter.

Forskar på
 • Pregnancy outcomes in relation to country of birth
 • Jeg forsker ved hjelp av registerstuder på fødselsutfall blant innvandrerkvinner og leder forskningsprosjektet: Svangerskaps- og fødseskomplikasjoner i forhold til mors fødeland.
Forskargrupper
 • Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM)​​​​​​​

Publikasjonar

 • Rsik of Recurrent Preeclampsia by Maternal Region of Birth: A Nationwide Population-based Study

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2022)
 • Maternal body mass index by country of birth and length of residence in immigrant women in Norway

  Nilsen, Roy Miodini, Macsali, Ferenc, Schytt, Erica, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Mæland, Karolina Sofia, Aasheim, Vigdis, Vik, Eline Skirnisdottir (2022)
 • Seasonal variation in gestational diabetes mellitus

  Stalheim, Astrid M., Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sletner, Line, Stafne, Signe Nilssen, Qvigstad, Elisabeth, Sagedal, Linda Reme, Nilsen, Roy Miodini, Aasheim, Vigdis, Strandberg, Ragnhild Bjarkøy (2022)
 • Gestational diabetes and maternal country of birth

  Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sørbye, Linn Marie, Vik, Eline Skirnisdottir, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2022)
 • Migrant Somali women’s experiences with their first contact with the labor ward prior to admission: A qualitative study

  Vik, Eline Skirnisdottir, Hashi, Randa M. A., Hamud, Maryam E., Aasheim, Vigdis, Kringeland, Tone Åslaug, Aasekjær, Katrine (2022)
 • Vis alle