Fagseksjonsleiar

Vigdis Aasheim

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fagseksjonsleder for masterutdanningene i jordmorfag og helsesykepleie. I tillegg til dette er jeg førsteamanuensis ved master i jordmorfag hvor jeg primært er veileder for masterstudenter innen forskjellige temaer. 

Underviser i

Underviser i forskningsmetode. Veileder masterstudenter.

Forskar på

 • Pregnancy outcomes in relation to country of birth
 • Jeg forsker ved hjelp av registerstuder på fødselsutfall blant innvandrerkvinner og leder forskningsprosjektet: Svangerskaps- og fødseskomplikasjoner i forhold til mors fødeland.

Forskargrupper

 • Reproduktiv helse og helsefremmende arbeid i et livsløpsperspektiv (REPROHELSEFREM)​​​​​​​

Publikasjonar

 • Complications during pregnancy and childbirth in immigrant women giving birth in Norway

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Aasheim, Vigdis, Schytt, Erica, Nilsen, Roy Miodini (2021)
 • Placental Abruption by Maternal Country of Birth: a nationwide population-based study

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2021)
 • Pregnancy Outcomes in Immigrant Women in Norway

  Mæland, Karolina Sofia, Morken, Nils-Halvdan, Schytt, Erica, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2021)
 • Gestational diabetes mellitus by maternal country of birth and length of residence in immigrant women

  Strandberg, Ragnhild Bjarkøy, Iversen, Marjolein M., Jenum, Anne Karen, Sørbye, Linn Marie, Vik, Eline Skirnisdottir, Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini (2021)
 • Epidural analgesia for labour pain in nulliparous women in Norway in relation to maternal country of birth and migration related factors

  Aasheim, Vigdis, Nilsen, Roy Miodini, Vik, Eline Skirnisdottir, Small, Rhonda, Schytt, Erica (2020)
 • Vis alle