Førsteamanuensis

Ingrid Onarheim Spjeldnæs

Underviser i

  • Sosialpsykologi
  • Utviklingspsykologi
  • Samfunnsfag
  • Forskningsmetoder

Forskar på

  • Migrasjon og helse
  • Familieverdier, moderskap og faderskap i Sør Afrika
  • Ungdom og sosile medier

Forskargrupper