Førsteamanuensis

Anne Britt Vika Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er emneansvarlig for master i jordmorfag hvor jeg primært er veileder for masterstudenter innen forskjellige temaer. 

Jeg underviser i teorier og modeller i jordmorfag, samt ulike tematikker knyttet til vitenskapsteori, etikk og metode relatert til masterarbeid.

Nasjonal kordinator for Babies Born Better Survey 

Forskar på
  • Kvinner og menns erfaringer med svangerskap, fødsel og barselomsorg
  • Fødselsrifter
  • Eldre førstegangs foreldre
  • Bruk av oxcytocin i fødsel
  • Variasjoner i intervensjoner ved fødsel
  • Hjemmebesøk av jordmor i tildig barseltid
  • Helsefremming
  • Rerpoduktiv plan hos unge voksne
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle