Emerita

Eva Haukeland Fredriksen

Arbeids- og kompetanseområde

Fysioterapeut med lang klinisk praksis. Sosiolog. Phd fra Med.Fak, UiO, 2012 med en avhandling om internettbruk og svangerskapshelse ( medisinsk sosiologi). Fagfelt: Bekkenløsning, brukerperspektiv, fysioterapi, kvalitative forskningsmetoder, kvinnehelse, medisinsk sosiologi.

Forskar på

  • Internettbruk og svangerskapshelse
  • Internettbruk og health literacy.