Førstelektor

Katrine Aasekjær

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er ansatt ved FHS ved fagseksjonen Master i jordmorfag og helsesykepleier og ved Senter for kunnskapsbasertpraksis. Ved utdanningen har jeg fokus på studentaktive læringsformer og tar i bruk ulike digitale løsninger som VR-briller, videoforelsening, samarbeidende læring, og en kombinasjon av forelesning og digtale resurser for studentene.

Underviser i

 • Den normale fødsel
 • Fosterovervåkning
 • Simulering/ferdighetstrening
 • Kunnskaspsbasert praksis

Forskar på

 • Kunnskapsbasertpraksis
 • Læring i praksis - simuleringstrening
 • Digitale læringsverktøy

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Collaborative learning in small groups in an online course – a case study

  Haugland, Mildrid Jorunn, Rosenberg, Ivar, Aasekjær, Katrine (2022)
 • Learning pelvic anatomy and fetal rotation using Virtual Reality

  Aasekjær, Katrine (2021)
 • Virtual Reality briller i anatomiundervisning

  Aasekjær, Katrine, Bjørnås, Bente, Skivenes, Halldis, Vik, Eline Skirnisdottir (2021)
 • En kartleggingsstudie av barselkvinners opplevelse av mottatt sosial støtte fra helsepersonell

  Folgerø, Guro, Ingrid, Husebø, Sørbye, Linn Marie, Potrebny, Thomas, Aasekjær, Katrine (2021)
 • Kvinners opplevelse med hjemmebesøk av jordmor

  Frida, Elvemo, Engh, Maren Hamre, Aasekjær, Katrine (2021)