Førsteamanuensis

Hilde Stokvold Gundersen

Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Fysiologi Idrett Idrettpsykologi Psykologi

Forskar på

  • Idrett, luftforurensning og helse, støy og helse, kognitiv funksjon og hjernen