Førsteamanuensis

Velaug Myrseth Oltedal

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har doktorgrad i fysikalsk kjemi, og har jobba tverrfagleg med forsking innan nanoteknologi, petroleum (boring og brønn) og grøn energi. Noværande forskingsinteresser er grøn energi og hydrogenteknologi. Pågåande forskingsaktivitetar inkluderer mogelegheit for hydrogenproduksjon frå offshore vind, og elektrolyse frå saltvatn.

Eg underviser eit nyoppretta fag i Hydrogenteknologi.

Eg er óg assisterande instiuttleiar og forskingskoordinator for Institutt for maskin- og marinfag. 

Forskar på

  • Hydrogen som energiberar
  • Grøn energi

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar