Professor i regionaløkonomi

Inge Heldal Thorsen

Arbeids- og kompetanseområde

By og regionaløkonomi

Transportøkonomi

Underviser i

ØKB2113; By og regionaløkonomi

MSB106; By og regionaløkonomi

MSB204; Transportmodeller og regional utvikling

 

Forskar på

Modellering av romlig interaksjon (pendling, flytting, shopping), Generelle romlige likevektsmodeller, Boligmarkeder i regioner og byområder, Lokaliseringsteori, Agent-basert tilnærminger, Regionale forskjeller i arbeidsledighet, Kostnads/nyttevurderinger av investeringer i transport infrastruktur, Regional vekst og Romlige ulikheter.

Forskargrupper

By- og regionaløkonomi

Utvalde publikasjonar

 • Modeling commuting flows via fixed components

  Babri, Sahar, Jørnsten, Kurt, Thorsen, Inge Heldal, Ubøe, Jan (2020)
 • Measures of labour market accessibility. What can we learn from observed commuting patterns?

  Gjestland, Arnstein, Osland, Liv, Thorsen, Inge (2020)
 • Some Consequences of Ignoring Relocations in the Cost–Benefit Analysis of Transportation Infrastructure Investments

  McArthur, David Philip, Thorsen, Inge Heldal, Ubøe, Jan (2020)
 • Centralization and urbanization tendencies in Norway

  Andersson, Magnus, Håkansson, Peter Gladoić, Thorsen, Inge Heldal (2019)
 • Introduction: Spatial inequalities in the age of rapid technological advances

  Bohman, Helena, Håkansson, Peter Gladoić, Thorsen, Inge Heldal (2019)