Underviser i
 • Pedagogikk
 • Spesialpedagogikk
 • Psykisk helse
 • Psykologi
Forskar på
 • Forebyggande intervensjonsprogram
 • Engstelse og angst
 • Sosiale ferdigheter
Forskargrupper

SIRIUS - spesialpedagogisk forskergruppe

Publikasjonar

 • Skulebesøk på Katrinebjergskolen, der dei nyttar NEST-pedagogikk

  Flaten, Kirsten Helen (2024)
 • Samtidsdagane

  Flaten, Kirsten Helen (2024)
 • Angst og humor

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Besøk ved Ljungfälleskolan, ein spesialskule i Sverige

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
 • Innledning

  Flaten, Kirsten Helen (2023)
Vis alle