Arbeids- og kompetanseområde

Professor Natalia Mæhle driver med undervisning og forskning innenfor digitale innovasjoner, crowdfunding, bærekraft, markedsføring og forbrukeratferd. Maehle er involvert i flere store forskningsprosjekter. Hun ledet to arbeidspakker i COOLCROWD-prosjektet (https://coolcrowd.no) finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ser på hvordan crowdfunding kan brukes til å støtte lokale klimatiltak. Maehle også leder den norske delen av et stort europeisk forskningsprosjekt om bærekraftig mat (SUSCHOICE, støttet av Horizon2020 ERA-NET CoFund SUSFOOD2, http://sites.les.univr.it/suschoice/) og et NFR-prosjekt om crowdfunding i kultursektoren (CROWDCUL, https://crowdcul.org/).

Underviser i

 • Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner
 • Innovation and Responsible Industry Development

Forskar på

Digitale innovasjoner, bærekraft, crowdfunding, markedsføring av mat, forbrukeratferd

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Media discourse on sustainable consumption in Germany, Italy, Norway and Romania

  Mæhle, Natalia (2021)
 • Launch of CROWDCUL project

  Mæhle, Natalia, Nordgård, Daniel (2021)
 • Crowdfunding for climate change: Exploring the use of climate frames by environmental entrepreneurs

  Mæhle, Natalia, Otte, Pia, Huijben, Boukje, de Vries, Jorick (2021)
 • COOLCROWD – en veiledning for lokal folkefinansiering av klimatiltak i landbruket

  Otte, Pia, Mæhle, Natalia, Hansen, Sissel, Farstad, Maja, Bjerke Soldal, Olav, Stoknes, Per Espen, Banet, Catherine (2021)
 • Vis alle