Arbeids- og kompetanseområde

Professor Natalia Mæhle driver med undervisning og forskning innenfor digitale innovasjoner, crowdfunding, bærekraft, markedsføring og forbrukeratferd. Maehle er involvert i flere store forskningsprosjekter. Hun ledet to arbeidspakker i COOLCROWD-prosjektet (https://coolcrowd.no) finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ser på hvordan crowdfunding kan brukes til å støtte lokale klimatiltak. Maehle også leder den norske delen av et stort europeisk forskningsprosjekt om bærekraftig mat (SUSCHOICE, støttet av Horizon2020 ERA-NET CoFund SUSFOOD2, http://sites.les.univr.it/suschoice/) og et NFR-prosjekt om crowdfunding i kultursektoren (CROWDCUL, https://crowdcul.org/). 

Underviser i

  • Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner
  • Innovation and Responsible Industry Development

Forskar på

Digitale innovasjoner, bærekraft, crowdfunding, kultursektor, markedsføring av mat, forbrukeratferd

Forskargrupper

Publikasjonar