Arbeids- og kompetanseområde

Professor Natalia Mæhle driver med undervisning og forskning innenfor digitale innovasjoner, crowdfunding, bærekraft, markedsføring og forbrukeratferd. Maehle er involvert i flere store forskningsprosjekter. Hun ledet to arbeidspakker i COOLCROWD-prosjektet (https://coolcrowd.no) finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet ser på hvordan crowdfunding kan brukes til å støtte lokale klimatiltak. Maehle også leder den norske delen av et stort europeisk forskningsprosjekt om bærekraftig mat (SUSCHOICE, støttet av Horizon2020 ERA-NET CoFund SUSFOOD2, http://sites.les.univr.it/suschoice/) og et NFR-prosjekt om crowdfunding i kultursektoren (CROWDCUL, https://crowdcul.org/). 

Underviser i
 • Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner
 • Innovation and Responsible Industry Development
Forskar på

Digitale innovasjoner, bærekraft, crowdfunding, kultursektor, markedsføring av mat, forbrukeratferd

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Exploring consumer acceptance of food containing marine residual raw materials: Motivations and barriers

  Mæhle, Natalia, Okubanjo, Sewuese, Falch, Eva (2023)
 • Evaluering av en pilotstudie for lokal folkefinansiering av klimatiltak i norsk landbruk

  Otte, Pia, Mæhle, Natalia, Sivertsvik, Rita Moseng (2023)
 • Pilot testing of a local crowdfunding concept for financing climate mitigation in Norwegian agriculture

  Otte, Pia, Mæhle, Natalia, Sivertsvik, Rita Moseng (2023)
 • An Identity Conflict? The tension between artistic values and entrepreneurial role in cultural crowdfunding

  Demattos Guimaraes, Alice, Mæhle, Natalia (2022)
 • Crowdfunding as a New Phenomenon in Cultural Economics: Narratives and Evolution

  Demattos Guimaraes, Alice, Mæhle, Natalia (2022)
Vis alle